• De gemeente wil meewerken aan de wijziging van het bestemmingsplan. 4679996_pt00 stockgemeentehuisstadhuisputtenraadcollege.jpg

    Wijnand Kooijmans

Woning in ruil voor agrarische bestemming

PUTTEN De bestemming van een agrarisch bedrijf aan de Snijdersteeg in Putten wordt gewijzigd in een woonbestemming.

Wijnand Kooijmans

De huidige bedrijfswoning krijgt daarbij de bestemming van burgerwoning. In ruil voor het stopzetten van het agrarisch bedrijf mag de aanvrager bovendien een extra woning bouwen op het perceel. Er mag wel een schuur van tweehonderd vierkante meters blijven staan.

Het gewijzigde bestemmingsplan heeft al ter inzage gelegen. In deze periode is geen gebruik gemaakt van de mogelijkheden bezwaar aan te tekenen. Volgens het college voldoet het plan bovendien aan het benodigde aantal sloopmeters.