• Wijnand Kooijmans

Woon-werkunits aan Kraakweg

PUTTEN Op een terrein aan de Kraakweg in Putten mogen vier geschakelde woon-werkunits worden gebouwd. Parkeren dient op eigen erf plaats te vinden.

Wijnand Kooijmans

Het college van burgemeester en wethouders stemt in principe in met de noodzakelijke wijziging van het bestemmingsplan Bijsteren 2015. Bij de vaststelling van dit plan is er van afgezien het in geding zijnde perceel hierbij te betrekken. Dit in verband met de aanwezigheid van een aannemingsbedrijf in de directe omgeving. In de achtertuin van het perceel staat nog een vervallen schuur welke wordt afgebroken.

Uit advies van de omgevingsdienst Noordwest-Veluwe blijkt dat het aannemingsbedrijf geen beletsel is de woon-werkunits toe te staan. Wel moeten de woongedeelten zo ver mogelijk van dit bedrijf af te worden gerealiseerd. Ook dienen nog enkele aanvullende onderzoeken plaats te vinden, zoals een bodemonderzoek.

Daarna dient de aanvrager een ontheffing aan te vragen bij het college of een wijziging van het bestemmingsplan. In dat laatste geval is de uiteindelijke beslissing aan de raad.