• De cliëntenraad in de oude samenstelling met vooraan rechts Henri, het nieuwe lid.

    Wijnand Kooijmans

Wooncentrum Het Anker heeft vacatures in cliëntenraad

PUTTEN Zorgorganisatie Careander hecht veel waarde aan inspraak van de cliënten. Dat geldt voor alle geledingen waarin zorg wordt gegeven. Het liefst ziet men de leden gekozen middels verkiezingen. Maar soms lukt dat niet, zoals in wooncentrum Het Anker aan de Voorthuizerstraat in Putten.

Wijnand Kooijmans

Tijdens een feestelijke bijeenkomst werd afscheid genomen van drie leden van de cliëntenraad waar de komst van maar één nieuw lid aan mocht worden toegevoegd. Meer vrijwilligers hadden zich niet aangemeld waardoor verkiezingen achterwege konden blijven. Eén van de scheidende leden is Rebekka. ,,Ik heb tien jaar in de cliëntenraad gezeten en vindt het nu welletjes. Voor nu, maar ook voor de toekomst. Ik heb een plezierige tijd gehad al waren de vergaderingen best weleens lastig en pittig. Ik vond het vaak wel moeilijk mijn mond te houden als we in de cliëntenraad iets hadden besproken dat de andere bewoners pas later kregen te horen."

INVLOED Rebekka vindt dat de raad best veel invloed heeft. ,,We doen ook belangrijk werk op allerlei gebied." Als voorbeeld haalt ze de keuken aan. ,,We hebben de kok er steeds op gewezen dat geen spullen mogen worden gebruikt die over de datum zijn. En dat hij rekening moet houden met iedereen individueel, er zijn hier veel mensen met een dieet." Spijtig vindt Rebekka het dat het jaarlijkse feestje van de cliëntenraden in dagbestedingscentrum De Wissel niet is doorgegaan. ,,Dat wordt verbouwd, daardoor konden we er niet terecht." Henri is de nieuwkomer. ,,Ik vind het belangrijk mee te kunnen praten. Ik heb eerst in Harderwijk gewoond en daar ook even in de cliëntenraad gezeten, maar ik vind het hier veel leuker. Ik heb het idee dat hier in Het Anker alles wel redelijk op rolletjes loopt. Ik vind mijn rol als lid van de cliëntenraad belangrijk om zo te leren mijn mening te verkondigen." Rebekka geeft hem onmiddellijk het advies goed naar Harold te luisteren, de coach van de leden van de cliëntenraad. Ondertussen wijst ze naar een schilderijtje aan de muur. ,,Dat hangt scheef, maar dat zijn geen zaken waarover we in de cliëntenraad praten."

BELANG Teammanager Ruth Kuiper van Het Anker onderstreept het belang. ,,De raad komt denk ik wel zo'n zes keer per jaar bijeen. Het gaat dan steeds om onderwerpen die de bewoners aangaan. Voeding wordt vaak heel belangrijk gevonden maar ook wat er gaande is in bijvoorbeeld hier het wooncentrum. Wat de plannen zijn voor een locatie, hoe ze de zorg en ondersteuning ervaren. Soms hebben ze ook een verzwaard advies, dan kun je niet om de cliëntenraad heen. Zo hebben ze een stem gehad in de aanstelling van mij als teamleider."

Harold Meijer is coach van de cliëntenraden bij Careander. ,,Ik ondersteun de medezeggenschap van de cliëntenraad. Dat alles duidelijk wordt besproken. Eventueel maak ik daarbij gebruik van hulpmiddelen als picto's, foto's of beeldmateriaal. Ik probeer de bewoners zo te begeleiden dat ze hun mening goed kunnen verwoorden binnen de raad."