• Archief BDUmedia

Woonvisie komt begin 2020

PUTTEN De nieuwe woonvisie in Putten wordt in januari in concept aangeboden aan de commissie Ruimte. In februari vindt behandeling door de gemeenteraad plaats.

Wijnand Kooijmans

Naast hoe kan worden voorzien in de vraag naar woningen, komen ook zaken als vitaliteit van de kern, wijken in balans, veranderende woonzorglandschap, duurzaamheid, energie en klimaatadaptatie aan de orde. De Woningstichting Putten heeft toegezegd een bijdrage te leveren. Daarnaast komt er 10 september een bijeenkomst 'Avond van het woonvraagstuk' waarvoor inwoners en alle betrokken partijen bij de woningmarkt worden uitgenodigd. Ten slotte is er 8 oktober een informele bijeenkomst met de raad. Raadsleden kunnen dan aangeven welke kansen zij zien.