• Arjan Glas

Zelfredzaamheid stimuleren door samenwerken

PUTTEN In Putten zijn veel goede doelen die gericht zijn op hulp aan anderen die het minder goed hebben. Het blijkt dat Puttenaren een groot hart hebben, oog voor anderen hebben en dit graag omzetten in daden. Puttenaar Kees Vlot is sinds 2014 voorzitter van de The Three Aid Foundation (TTAF), een stichting die zich inzet voor kansarmen in Afrika.

Arjan Glas

TTAF is vooral actief in Ethiopië en heeft daarnaast projecten in Malawi en Zambia. De stichting verstrekt materiële en immateriële hulp aan de allerarmsten in de genoemde landen, met het doel om de zelfredzaamheid van deze mensen te stimuleren. In 2003 richtten drie personen; Teijo Venema, Johannes Meints en Pieter Nieland, de stichting op. Dertien jaar later is TTAF een serieuze organisatie met vier projectmanagers en een operationeel manager.

,,De naam van de stichting verwijst naar de drie oprichters, maar ook naar de drie christelijke pijlers van geloof, hoop en liefde, waarop de stichting steunt." vertelt voorzitter Vlot. Hij vervolgt: "Het is een barmhartigheidsorganisatie, geen zendingsorganisatie. Oud bestuurslid Venema had ervaring met projecten voor Bartimeüs (voorheen Sonneheerdt) in Ethiopië. Daar is de stichting begonnen met een school voor blinden en slechtzienden.

Inmiddels hebben wij zo'n tien tot twaalf projecten per jaar. Wij richten ons op (para)medische hulp, microfinanciering, onderwijs en vakopleidingen. Blinden en slechtzienden worden in staat gesteld om een vak te leren zodat ze productiewerkzaamheden kunnen verrichten. Zo maken ze bijvoorbeeld bezems in een productielijn. Met de microfinanciering hebben we al een grote groep vrouwen perspectief kunnen bieden. De meeste vrouwen starten hiermee een winkeltje en kunnen zo voorzien in hun levensonderhoud en de opleiding van hun kinderen betalen. De stichting is steeds meer hulpverlening aan het integreren: schoolbanken die door dove timmerlieden in het ene project zijn gemaakt, worden verkocht aan de scholen uit andere projecten."

KLINIEK ,,In Debre Markos willen we een medische kliniek oprichten. Al jarenlang biedt de stichting oogonderzoek in Ethiopië. Dit bestond uit een screening, een recept en de mogelijkheid tot een kleine operatie op locatie. In de nieuwe kliniek kan dit allemaal met veel betere voorzieningen. Veel veiliger dan in een veldtent. In de kliniek komt een huisartsenpost, een apotheek en een bevallingskamer. Het doel is dat ook de allerarmsten geholpen kunnen worden. Afhankelijk van het inkomen wordt een bijdrage vastgesteld. De stichting heeft de ambitie om meer klinieken op te richten. Hiervoor beschikken we over een gereserveerd vermogen met een bestemmingsdoel."

SAMENWERKING ,,Een belangrijke partner is Edukans, voorheen een geldschieter met subsidie, nu een kennisleverancier. Edukans ondersteunt de stichting bij het professionaliseren van de organisatie met vragen als: wat is de impact van de steun? Hoe ga je dit meten? Daarnaast werken we samen met regionale stichtingen (NGO's) in Ethiopië. En we wisselen kennis uit met ondernemers die ervaring hebben met het opzetten van bedrijven in Afrika. Samenwerking is cruciaal. De projecten doen we altijd met meerdere financiers. Met een groep ondernemers blikken we een aantal jaren vooruit en bepalen we onze doelen en projecten. Dit is een tendens, er worden substantiële bedragen ter beschikking gesteld, de donateur is dan ook meer betrokken en wil meer inbreng en visie delen."

AMBITIE ,,In de projecten zullen we steeds meer met andere partners gaan samenwerken zodat er synergie ontstaat bij al bestaande projecten. We zullen ons nog meer gaan richten op de medische kant omdat we daar veel ervaring mee hebben. Recent is er een samenwerking ontstaan met Belgische artsen die operaties uitvoeren in het veld en gebruik willen gaan maken van de klinieken waar TTAF al mee samenwerkt en zelf gaat opzetten. Zo wordt het steeds meer een integrale aanpak. De TTAF is in Nederland een vrijwilligersorganisatie. Toch ontstaat er op termijn wel de behoefte om mensen in dienst te nemen om de aanwezige kennis en kunde te borgen. In Ethiopië heeft de stichting wel een werknemer; een Ethiopische Nederlander als projectcoördinator. Tweemaal per jaar bezoekt een afvaardiging van de stichting Ethiopië om de lopende projecten te bezoeken en om projectoriëntaties te doen."

BARMHARTIGHEID ,,Bij het CBMC, een organisatie van christelijke ondernemers, ontmoette ik Pieter Nieland. We zaten allebei in een moeilijke fase, persoonlijk en met ons bedrijf. Ook de stichting stond op een kruispunt door het afzwaaien van twee oudere bestuursleden. De keus was, stoppen of de stichting op een andere manier gaan vormgeven. Ik heb toen gekozen om naast mijn eigen bedrijf meer voor anderen te gaan doen. Meer barmhartigheid uit te voeren. Ik kan mijn netwerk inzetten om de stichting te laten groeien. Nu ik eenmaal in Afrika geweest ben heeft het mijn leven veranderd. Ik ontmoette de allerarmsten onder de allerslechtste omstandigheden. De eerste dagen wilde ik meteen terug… Na een paar dagen ebt de paniek weg en ontstaat er ruimte om elkaar te ontmoeten. Ik realiseer mij dat je alleen maar een druppel op de gloeiende plaat kan geven. Toch maakt elke druppel het verschil voor deze mensen. Door anderen te helpen, help je ook jezelf. Je wordt er een ander mens van."