• Lex van Lieshout ANP photo

Zes woningen op agrarisch terrein

PUTTEN Op het agrarisch perceel Hoorneweg 6 in de Puttense buurtschap Koudhoorn mogen straks zes woningen worden gebouwd. Het college van burgemeester en wethouders wil hiervoor de bestemming wijzigingen van agrarisch naar wonen. De gemeenteraad stemt in met dit voorstel.

Wijnand Kooijmans

In oktober 2013 is al een eerste verzoek ingediend om de agrarische bestemming in te mogen ruilen voor een woonbestemming. Daarna zijn meerdere plannen de revue gepasseerd, uiteenlopend van vijf vrijstaande woningen, zeven woningen in verschillende typen en negen rijwoningen in twee blokken. In het nu voorliggende plan wordt uitgegaan van de bouw van vijf nieuwe rijwoningen en een vrijstaande woning.

De agrarische bedrijfswoning Hoorneweg 6 blijft behouden evenals de op het perceel aanwezige woning Hoorneweg 4. Met de vaststelling van het bestemmingsplan wordt, zo geeft het college aan, een niet meer in het gebied passende intensieve varkenshouderij gesaneerd. De nieuwe woningen en het erf worden zo ingericht dat er sprake blijft van een boerenerfopzet.

Op het perceel Hoorneweg staat bijna 2.400 vierkante meter aan agrarische opstallen. Daarvan blijft een schuur met een oppervlakte van rond de tachtig vierkante meter overeind staan. Bij de andere woning blijven de twee bestaande schuren met een oppervlakte van 160 vierkante meter wel staan.

Het plan voorziet in de bouw van drie woningen in de prijsklasse tot 245.000 euro. De overige drie woningen vallen in de prijsklasse van tussen de 300.000 en 350.000 euro. De nieuwe woningen worden ontsloten via één uitrit op de Hoorneweg.

De verwachting is dat de woningen leiden tot een toename van dertig tot – veertig vervoersbewegingen per dag. Volgens het college kan de Hoorneweg deze toename aan. Mede omdat de toename in belangrijke mate wordt gecompenseerd door het verdwijnen van zwaar agrarisch verkeer. Dat leidde in de praktijk tot ongewenste verkeersituaties en het beschadigen van de berm.