• Roos Koole

Zorg aan mantelzorgers moet beter

PUTTEN Mantelzorgers moeten in de toekomst meer en betere ondersteuning krijgen. Om dat te bereiken moet onder meer 1 januari 2017 duidelijk zijn of een mantelzorgplatform haalbaar is, komt er een mantelzorgpool en wordt de informatievoorziening aanzienlijk verbeterd.

Wijnand Kooijmans

Een belangrijke rol bij de betere begeleiding van mantelzorgers ziet het Puttense college van burgemeester en wethouders weggelegd voor het steunpunt Mantelzorg. Hiervoor wordt een offerte gevraagd bij meerdere partijen, waaronder de Stichting Welzijn Putten. Aanleiding is een onderzoek dat is gedaan door een extern bureau. Mantelzorg maakt onderdeel uit van het streven mensen langer zelfstandig thuis te laten wonen.

Het mantelzorgplatform moet de behoefte van overbelaste mantelzorgers in beeld brengen en zorgen dat deze terecht komen met de beleidmakers en uitvoerders van het mantelzorgbeleid. De haalbaarheid moet op de eerste dag van het nieuwe jaar bekend zijn, dan ook moet duidelijk zijn wanneer het platform van start kan gaan. Niet direct overgenomen wordt de wens te komen tot één loket waar mantelzorgers terecht kunnen met hun verhaal. Het steunpunt Mantelzorg en de gemeente moeten per 1 januari er wel zorg voor dragen dat mantelzorgers precies weten bij wie ze waarvoor terecht kunnen. Het steunpunt moet ook zo veel mogelijk signalen oppikken van overbelaste mantelzorgers. Voor de aanpak wordt gebruik gemaakt van een netwerk van zorgprofessionals, zorgvrijwilligers en het platform mantelzorg, eventueel aangevuld met een huisarts en praktijkondersteuner.

Het steunpunt mantelzorg moet er ook voor zorgen dat per 1 juli 2017 een match tot stand kan worden gebracht tussen de vraag om ondersteuning door een mantelzorger en het aanbod van vrijwilligers. Bij de laatsten wordt vooral gedacht aan ex-mantelzorgers en professionals. De informatie door gemeente en het steunpunt mantelzorg moet met ingang van dezelfde datum aanzienlijk zijn verbeterd. Dan ook moet de mantelzorg aan vrijwilligers op maat zijn.

Het Steunpunt Mantelzorg moet vanaf 1 juli 2017 ook jaarlijks een evenement voor mantelzorgers gaan opzetten. Tijdens deze bijeenkomst moeten de mantelzorgers dan een attentie krijgen aangeboden. In het verleden hadden mantelzorgers de mogelijkheid eenmaal per jaar een bijdrage van tweehonderd euro van het Rijk te ontvangen. Met het overdragen van de zorgtaken aan de

gemeente is deze mogelijkheid echter verdwenen. Wel heeft de gemeente de taak gekregen mantelzorgers te ondersteunen.