• Archief BDUmedia

Begeleiding statushouders in handen van SWP

PUTTEN Stichting Welzijn Putten (SWP) gaat vanaf 1 januari 2020 de coördinatie van de maatschappelijke begeleiding van statushouders verzorgen. Na het afhaken van Present eind 2017 is deze taak tijdelijk door de gemeente zelf gedaan. Nu de visie statushouders is vastgesteld ziet het college hierin reden weer een externe partij in te schakelen.

Wijnand Kooijmans

Doel van de begeleiding is statushouders zo snel mogelijk zelfredzaam te maken en onderdeel uit te laten maken van de Puttense samenleving. Voor de SWP wordt gekozen, mede gezien de goede contacten welke zijn opgebouwd met andere Puttense maatschappelijke organisaties die in meer of mindere mate ook betrokken zijn de begeleiding van statushouders. Het gaat dan om onder meer Humanitas, Stimenz en Buurtzorg Jong. De korte lijnen met deze organisaties worden van belang gevonden voor de integrale begeleiding van statushouders.

WAARDEVOL Welzijn Putten werkt bovendien op andere gebieden al intensief met Puttense vrijwilligers. Deze ervaring wordt door het college gezien als zeer waardevol bij het uitvoeren van de coördinatie voor vrijwilligers die specifiek statushouders begeleiding.

Het inschakelen van de SWP past bovendien bij het streven van de gemeente de stichting verder te laten transformeren tot een brede welzijnsorganisatie. Het is voor inwoners en organisaties dan duidelijk waar ze moeten zijn en versterkt de mogelijkheid om vanuit de gemeente met één samenwerkingspartner te schakelen voor verschillende activiteiten op het gebied van welzijn.

WERVING De stichting gaat de werving verzorgen van nieuwe vrijwilligers die statushouders ondersteunen en voert de administratie uit van de onkostenvergoedingen die vrijwilligers krijgen. In lijn met een advies van de Rekenkamer blijft Vluchtelingenwerk vanuit haar inhoudelijke kennis en expertise de gezinsherenigingen begeleiding voor statushouders en draagt de SWP zorg voor de begeleiding van vrijwilligers.

Door de stichting is aangegeven de benodigde kennis en expertise in te kopen bij externe partijen, zoals Vluchtelingenwerk. Deze organisatie is ook bereid hieraan mee te werken. In een uitvoeringsprogramma zijn de beoogde resultaten vastgelegd. Door het college wordt verwacht dat de uiteindelijke kosten gelijk blijven aan de kosten die door de gemeente nu worden gemaakt. Mede gezien de afname van de instroom van statushouders.

RAAD De raad wordt geïnformeerd over het uitvoeringsprogramma. De uitvoering is geen bevoegdheid van de raad. Aangegeven wordt dat wellicht de SWP de taak eerder kan overnemen dan per 1 januari 2020. Dat is echter afhankelijk van de vraag hoe snel een coördinator kan worden aangetrokken. Die gaat zijn werk uitvoeren in de ruimte in Stroud welke de gemeente nu huurt voor de coördinatie van statushouders. De totale kosten worden geraamd op 37.000 euro.