• Wethouder Gerbert Priem wil een gesprek met Psychologenpraktijk Putten over de winsten.

    Archief BDUmedia

Wethouder Priem in gesprek over winsten zorgverleners

PUTTEN Wethouder Gerbert Priem gaat binnenkort in gesprek met Psychologenpraktijk Putten (PPP) over de hoogte van de door dit bedrijf gemaakte winsten in de zorg. Ook wordt in regionaal verband gekeken of de eisen kunnen worden aangescherpt voor partijen waarmee contracten worden afgesloten.

Wijnand Kooijmans

De Puttense praktijk kwam in het nieuws door onderzoek van onder meer een onderzoek van Follow the Money. Daarin is onderzoek gedaan naar de bij het ministerie ingeleverde rekeningen over 2017 met als conclusie dat het bedrijf flink winst had gemaakt. Volgens het onderzoek zou de winst 49 procent bedragen waar gemiddeld tien procent standaard is binnen de zorg.

TAND Voor Wilma van Voorst (Wij Putten) reden het college van burgemeester en wethouders hierover aan de tand te voelen. Putten is onderdeel van de regionale samenwerking waarmee zij alle gecontracteerde aanbieders inzetbaar heeft voor de niet vrij toegankelijke jeugdhulpverlening binnen de regio Noord Veluwe.

Voor de jeugdhulpverlening in de regio werd door de praktijk in 2017 een totaalbedrag van 843.510 euro en vorig jaar 1.134.711 euro omgezet. In 2017 maakte Zeewolde nog geen onderdeel uit van de samenwerking, in 2018 wel. De gemeente Putten zelf betaalde vorig jaar 526.867 euro aan de Puttense praktijk, voor hulp aan 158 cliënten.

ZORG Met Wij Putten is het college het eens dat zorggeld moet worden besteed aan zorg en niet aan heel grote winsten van zorginstellingen. Door het college wordt de uitkomst van het onderzoek naar de Puttense Praktijk onderschreven. Met de opmerking dat de aangegeven winsten zowel de jeugdwet als de zorgverzekeringswet betreffen. Dat maakt dat geen goede inschatting valt te maken welke winst op de jeugdzorg werd behaald.

In 2018 is door de Psychologenpraktijk een nieuwe BV opgericht welke zich alleen richt op de jeugd. De cijfers van het onderzoek zijn voor het college wel reden actie te ondernemen. Dit wordt vooral in regionaal verband gedaan al deed wethouder Priem de toezegging ook zelf met de Puttense onderneming te gaan praten.

ONTBONDEN Op dit moment kan een contract alleen worden ontbonden wanneer de aanbieder zich niet houdt aan de kwaliteitseisen. Het maken van grote winsten is geen reden een contract te mogen ontbinden. Wel kan het een reden zijn voor gemeenten niet meer met een betreffende zorgaanbieder in zee te gaan wanneer nieuwe contracten moeten worden afgesloten.

Jan van Rooijen van de PPP zegt persoonlijk ook zeer in verlegenheid te zijn gebracht door de lijst met grootverdieners in de zorg. Hij zegt dat in 2017 een aantal financieel administratieve correcties zijn doorgevoerd die het resultaat flink hebben beïnvloed. Dat maakt dat de jaarcijfers over 2017 niet representatief zijn voor de winst van PPP. In dit verband wijst hij erop dat de winst over 2018 uitkomt op zeven procent.

MIS Er is, zo zegt Van Rooijen, niets mis met de verdienmodel van de Puttense praktijk. Dat is hetzelfde als bij GGz Centraal. Er wordt geen minuut gedeclareerd die niet is gemaakt. PPP heeft een organisatie zonder dure overhead. Hij doet zelf de administratie, het personeelswerk, de opleidingen en de logistiek en maait op zaterdag het gras.

Voor Van Rooijen is tien procent de aanvaardbare grens als het gaat om het maken van winst. Daaraan heeft hij zijn salaris aangepast. Hij wijst de suggestie van Wij Putten af dat PPP de veroorzaker is van het tekort op de zorgbegroting van de gemeente Putten. Het aantal behandelingen is de laatste jaren zelfs gezakt. Het tarief is, zo zegt Van Rooijen, lager dan bij zorgverzekeraars. Het enige is dat de behandelduur behoorlijk is toegenomen waardoor de gemiddelde behandeling toch kostbaar is geworden. PPP behandelt vooral de zwaardere problematiek.