• import

Meer activiteiten in nieuwe dorpshuis Garderen

GARDEREN Het is een kwestie van lange adem: Het nieuw te bouwen dorpshuis in Garderen. Terwijl De Koepel al jaren een troosteloze aanblik geeft - iets wat veel Garderenen erg aan het hart gaat - lijkt er niets te gebeuren aan de geplande nieuwbouw aan de Koningsweg. Maar niets is minder waar! Dinsdagochtend 27 maart zaten de vertegenwoordigers van de verenigingen en organisaties die interesse hebben om in het nieuwe dorpshuis structureel ruimte te huren voor de zoveelste keer in het gemeentehuis. Op uitnodiging van de gemeente kunnen zij meepraten over de gewenste inrichting van het nieuwe dorpshuis. En over het beheer en de exploitatie, waar deze ochtend met name aandacht voor is.

Namens de gemeente Barneveld zijn aanwezig: Wim van Bruxvoort (Projectmanager afdeling Vastgoed & Infrastructuur van de gemeente), Anita van de Glind (Accountmanager en collega van Wim) en Igor Grevers (werkzaam bij ICS Adviseurs en door gemeente Barneveld gevraagd om met name het beheer- en exploitatiedeel vorm te geven). Verder zijn er vertegenwoordigers van T.O.G.; al huurder van ruimte in het dorp sinds 1953, de Garderense Sport Vereniging (Volleybal), Toeristisch Informatie Punt Garderen (voormalig VVV), Shop4nop, de Oranje Vereniging Garderen en Zangvereniging U zij de Glorie.

De bestemmingsplanprocedure met de mogelijkheid voor de burgers om in te spreken loopt nu. De bouwvergunningen worden aangevraagd en binnen een week of drie wordt het definitieve ontwerp verwacht.

Tijdens de vergadering werd daarom een belangrijk signaal gegeven aan de verenigingen en andere belanghebbenden die in de toekomst gebruik willen maken van het dorpshuis. ,,Als je structureel wilt gaan huren moet je nú in actie te komen, want dan kunnen eventuele wensen nog meegenomen worden als wijzigingen in het plan.¨ De verwachting is dat de bouw dit jaar, direct na de zomervakantie kan starten.

HUISKAMER De wens wordt uitgesproken dat het nieuwe dorpshuis uitnodigt tot meer activiteiten die er ondernomen kunnen worden. Maar nog mooier is het als het een soort huiskamer van Garderen wordt. Een ruimte die veelvuldig open is en waar je makkelijk kunt binnenlopen. Dat betekent dat er wel veel vrijwilligers zullen moeten komen. Er wordt geopperd dat er plaats is voor mensen van Ons Bedrijf of Philadelphia om er een werkplek te krijgen.

Verder valt op dat er in Garderen veel meer clubjes zijn die van het dorpshuis gebruik willen maken, maar dit vanwege de huidige staat van De Koepel nu niet doen. Hoe dat wat betreft de exploitatie gaat, is nog de vraag. Een vraag waar de Garderenen een antwoord op zullen moeten vinden.