• ,,Een groot attractiepark als de Koningin Julianatoren kun je niet vergelijken met de Stille Veluwe, zoals we het gebied rond Radio Kootwijk en het Kootwijkerzand noemen. -

    Staatsbosbeheer
  • ,,De Veluwe onderscheidt zich vanwege het landschap, de rust, ruimte, natuur en erfgoed - , vindt Bastiaan Overeem

    VisitVeluwe

Nieuw plan om toerisme op Veluwe aan te jagen

VELUWE Meer inzicht in de wensen van vakantiegasten, vernieuwing van het toeristische aanbod en beter geschoolde medewerkers die in de recreatiesector werken. Dat is grofweg het doel van House of Hospitality Veluwe, een nieuw initiatief om het toerisme op de Veluwe verder aan te jagen. ,,We gaan voor kwaliteit in plaats van kwantiteit."

Edward Doelman

Dat benadrukt Bastiaan Overeem, die als programmamanager verbonden is aan 'House of Hospitality'. Dit initiatief is recent opgezet en komt voort uit stappen die de afgelopen jaren al zijn gezet door VisitVeluwe (de toeristische marketingorganisatie) en de VeluweAlliantie. Laatstgenoemde is de bestuurlijke samenwerking van meer dan veertig partijen op de Veluwe die samenwerken aan de VeluweAgenda: grondeigenaren, recreatieondernemers, terreinbeheerders, uitbaters van grote attracties, provincie Gelderland en eenentwintig gemeenten. Ook de gemeente Barneveld is aangesloten bij de VeluweAlliantie. ,,Wat ik wil benadrukken is dat deze samenwerking op het gebied van toerisme in Nederland echt uniek is. Dat moeten we dus ook koesteren, want het is in het verleden ook anders geweest", zegt Overeem.

Volgens hem is House of Hospitality Veluwe de volgende concrete invulling van de VeluweAgenda, het 'masterplan' waar alle aangesloten partijen zich voor hebben uitgesproken. Het gezamenlijke doel is dat de Veluwe in 2025 de meest gastvrije bestemming van Nederland is. ,,Daarvoor hebben we een uitvoeringsprogramma vastgesteld, een set aan plannen om dat doel te verwezenlijken. House of Hospitality is daar de volgende stap in", schetst Overeem.

INHOUDELIJKE LIJN Een belangrijke inhoudelijke lijn die volgens hem binnen het regionale toerisme gevolgd wordt, is dat het niet enkel gaat om de kwantiteit, maar om de kwaliteit. ,,De Veluwe onderscheidt zich natuurlijk vanwege het landschap, de rust, de ruimte, de natuur en het erfgoed. Met die kernkwaliteiten hebben we geprobeerd om de afgelopen jaren veel bezoekers naar de Veluwe te halen."

Dat is ook gelukt, stelt Overeem, die wijst op het feit dat Gelderland in 2018 de meest populaire vakantieprovincie van Nederland was. ,,Maar het bezoek kan niet onbeperkt zijn, willen we die rust en ruimte op termijn ook waarborgen. Vandaar dat we op kwaliteit inzetten." Die kwalificatie is toe te passen in meerdere opzichten: een kwalitatief onderscheidend recreatieaanbod, maar ook vakantiegasten van kwaliteit. ,,Voor recreatieondernemers geldt dat concurreren op prijs mogelijk is, maar met innovatie op het gebied van het aanbod kunnen ze ook concurreren op kwaliteit. Dat levert waarschijnlijk meer marge op dan in een prijzenslag."

MEER INZICHT Het doel van House of Hospitality, onderdeel van VisitVeluwe, is om de toeristische ontwikkeling in de regio verder aan te jagen. In feite zijn er drie grote functies: ,,In de eerste plaats is dat kennis en inzicht. We gaan onderzoeken wat er leeft onder gasten en waar vraag naar is. Op basis van die informatie kunnen recreatieondernemers en beleidsmakers bij gemeenten en provincie de juiste beslissingen nemen", schetst Overeem.

Hij noemt als voorbeeld Voorthuizen, waar op vakantieparken relatief veel gasten een 'tweede huisje' voor in het zomerseizoen of de weekenden hebben. ,,Maar tegelijkertijd zie je dat er een maatschappelijke ontwikkeling is: bezit wordt minder belangrijk, betalen voor gebruik steeds belangrijker. Interessant om uit te zoeken is welke impact zo'n trend heeft op de vakantiehuisjes. Op basis van zulke onderzoeken kunnen ondernemers hun plannen toekomstbestendiger maken."

House of Hospitality zet ook in op vernieuwing van het recreatieaanbod in de regio. ,,De Veluwe is ook een groot gebied en iedere regio onderscheidt zich anders. Een groot attractiepark als de Koningin Julianatoren kun je niet vergelijken met de Stille Veluwe, zoals we het gebied rond Radio Kootwijk en het Kootwijkerzand noemen. Daar zit ook een logica in. Het gezin dat naar een attractiepark gaat, is een wezenlijk andere doelgroep dan een groep toeristen die wil wandelen op het Kootwijkerzand. Die verschillende belevingswerelden proberen we beter te benutten. We kijken waar kansen liggen om die accenten verder te versterken."

DUITSERS Een derde functie van House of Hospitality is de opzet van Veluwe Academy, die als doel heeft om mensen die werken in de toeristische sector, beter op te leiden. Ook de instroom van nieuwe medewerkers is een aandachtspunt. Zo wordt een traineeship voor afgestudeerde mbo'ers in Apeldoorn en Voorst opgezet en worden de contacten met mbo-scholen in de regio aangehaald. ,,Maar ook op andere manieren willen we werken aan excellente gastvrijheid", zegt Overeem, die wijst op de toestroom van Duitse gasten. ,,Familiebedrijven in de recreatiesector hebben misschien twee of drie receptionistes, die de gasten ontvangen en welkom heten. Alleen zijn ze niet altijd de Duitse taal machtig. Met de Veluwe Academy kunnen we dan een taalklasje opzetten en die medewerkers scholen."