Nieuwbouw nodig voor Bernhardschool

GARDEREN De Prins Bernhardschool in Garderen is aan vernieuwing toe. De school heeft geen goed kleuterspeellokaal, maar de gemeente Barneveld heeft een verzoek voor renovatie van het gebouw aan de Doctor H.C. Bosstraat afgewezen. De staat van het gebouw zou de renovatie niet toelaten.

Jannes Bijlsma

Behalve een goed functionerend speellokaal voor kleuters had de schoolleiding de wens om de kinderopvang op de school uit te breiden. De peuterspeelzaal die nu nog in dorpshuis De Koepel is gehuisvest zou dan in de Bernhardschool ondergebracht moeten worden. Vanuit onderwijskundig perspectief en de eenvoudigere doorstroming van leerlingen, zou dat een betere optie zijn dan het nieuwe dorpshuis, waarvan de bouw naar verwachting na de bouwvak start. De gemeente Barneveld wees ook die wens af; het gebouw is in een slechtere staat dan vooraf gedacht. De peuterspeelzaal krijgt volgend jaar tijdelijk een plek in het multifunctionele deel van het nieuwe dorpshuis.

Algemeen directeur Duran Vonck van de Vereniging voor Protestants Christelijk Onderwijs te Garderen, Stroe en Kootwijkerbroek benadrukt dat het gebouw 'zeker niet op instorten' staat. ,,Het is een prima gebouw, geen misverstand", zegt hij. ,,Ouders en kinderen hoeven zich absoluut geen zorgen te maken. Het komt er alleen op neer dat de kosten voor renovatie zodanig hoog zijn, dat dit geen haalbare kaart is."

Dat is een teleurstelling voor de school, omdat de huidige situatie voor de kleuters zeker niet ideaal is. ,,Het speellokaal ligt op een ongelukkige plek", aldus Vonck. ,,Het wordt, behalve voor de kleuters, ook voor andere doeleinden gebruikt. Dat is niet ideaal, maar er zijn op dit moment geen andere opties."

Volgens gemeentewoordvoerder Bertil Rebel heeft de afwijziging voor renovatie te maken met het feit dat de school een samenvoeging is van lokalen die uit verschillende tijdsperioden stammen. ,,Deze hebben hun langste tijd gehad", aldus Rebel. ,,Daarom doen we geen nieuwe grote investeringen meer, maar richten ons met de school op wat er in de toekomst moet gebeuren." Voordat de beslissing over een eventuele nieuwe Prins Bernhardschool wordt genomen, volgen nog verschillende onderzoeken, zegt Rebel.

Het huidige gebouw zou oorspronkelijk tot 2028 in gebruik moeten zijn. Ruimtelijke ontwikkelingen rondom het schoolterrein zouden de nieuwbouw kunnen versnellen, al is nog niet duidelijk wanneer en wat er daar van de grond komt.