Opbrengst collecte epilepsiefonds

GARDEREN De collecte voor het Nationaal Epilepsie Fonds/de Macht van het Kleine, die werd gehouden van 8 tot en met 13 juni, heeft in Garderen een bedrag opgebracht van 1.264,97 euro. Dankzij de jaarlijkse collecte kan veel worden gedaan aan wetenschappelijk onderzoek, voorlichting en activiteiten voor mensen met epilepsie. Het Fonds bedankt dan ook de gevers en de collectanten.