Wilt u werken met een beperking? Ontdek wat u kunt doen

24-12-2019, 11:12 |Van onze partner

Vaak zijn er nog voldoende mogelijkheden wanneer u een beperking heeft, maar nog wel wilt werken. Er zijn genoeg werkgevers die mensen met een beperking in dienst willen nemen. Tegenwoordig wordt namelijk altijd gezocht naar passend werk. Voor werkgevers zijn er in het kader van Maatschappelijk Bewust Ondernemen (MVO) verschillende verplichtingen en stimuleringen. Bedrijven met meer dan vijfentwintig personeelsleden zijn bijvoorbeeld verplicht om ook iemand aan te nemen met een beperking. Tevens bestaan er voor werkgevers financiële tegemoetkomingen. Experts in re-integratie zoals Xs2more en het UWV spelen hierbij een voorname rol.

Wat houden het doelgroepregister en de banenafspraak in?
De regering stelt dat mensen met een arbeidsbeperking zoveel mogelijk kansen bij een reguliere werkgever moeten krijgen. Maar mensen met een arbeidsbeperking vinden het veelal lastig om een baan te vinden. Er zijn hierover afspraken gemaakt met organisaties voor werknemers en werkgevers. In het begin van 2026 dienen er in totaal 125.000 banen te zijn bijgekomen voor mensen met een arbeidsbeperking, waaronder 25.000 werkplekken in de overheidssector. Dit staat bekend onder de noemer ‘banenafspraak’. In het doelgroepregister staan de mensen voor wie de banen bestemd zijn en dit wordt door het UWV beheerd. Of u tot de doelgroep behoort, wordt vastgesteld door de gemeente of het UWV. Als u in het doelgroepregister zit, telt uw baan mee voor de banenafspraak en quotumregeling.

Expertise kan u helpen
Of iemand tot het doelgroepregister behoort, wordt door het UWV beheerd, geregistreerd en bepaald. Werknemers met een beperking worden in dit register opgenomen. Voor bijvoorbeeld aanpassingen op de werkplaats of speciale scholing is voor de werkgever aparte begeleiding nodig.

Re-integreren met een arbeidsbeperking?
Er is maatwerk geboden voor re-integratie met een arbeidsbeperking. Het aanpassen van nieuwe of bestaande werkplekken, functies en werkzaamheden, blijkt vaak een uitdaging. Niet in de laatste plaats is het proces aan strikte regels gebonden. Xs2more biedt de oplossing in de vorm van een kordate aanpak, vastgelegd in heldere dossiers.

Hoe wordt u ingeschreven in het doelgroepregister?

  • Als door het UWV is vastgesteld dat u behoort tot de doelgroep banenafspraak.
  • Als u onder het wettelijk minimumloon zit en uw gemeente heeft vastgesteld dat u onder de Participatiewet valt. Er komen op deze manier via de Praktijkroute meer mensen met een arbeidsbeperking in het doelgroepregister.
  • Als u leerling bent in het Praktijkonderwijs of uit het voortgezet speciaal onderwijs. Ook heeft u zich (zonder beoordeling) schriftelijk aangemeld.

Wat heeft Xs2More te bieden?
Het UWV vergoedt niets achteraf en het is dan ook belangrijk om te onderzoeken wat het UWV voor u kan betekenen. Werkgevers dienen zelf te zorgen voor faciliteiten zoals een rolstoeltoegankelijke plek. Als deze plek er nog niet is, dan kunnen zowel de werkgever als de werknemer bij het UWV terecht. Er zijn voordelige financiële regelingen in het leven geroepen voor de werkgever. Van de arbeidsdeskundigen van Xs2More krijgt u op dit gebied uitvoerige adviezen en begeleiding. Bijvoorbeeld van de re-integratie-expert, die bij u over de werkvloer komt voor het monitoren van de voortgang en het onderzoeken van de mogelijkheden.