• Wijnand Kooijmans
  • Wijnand Kooijmans
  • Wijnand Kooijmans

Retentiegebied Molenbeek geopend

NUNSPEET De zomer moet nog beginnen. Maar toch alvast goed nieuws voor de schaatsliefhebbers. Bij vorst kan er mogelijk ook worden geschaatst in het retentiegebied van de woonwijk Molenbeek.

Wijnand Kooijmans

Wethouder Jaap Groothuis zegt dat de proef met de aanleg van een ijsbaan in de afgelopen winter al goed is gelukt. Alleen kwam er een dusdanige wind dat zand de ijslaag bedekte en schaatsen onmogelijk was. Het gebied werd door Groothuis, samen met ontwerper Dirk Verheij, symbolisch in gebruik genomen door het onthullen van een informatiebord.

Met de onthulling is, zo zegt Groothuis, weer een mijlpaal bereikt en is een nieuw stukje aan de ecologische verbindingszone toegevoegd. Molenbeek moet de mooiste wijk worden van Nunspeet maar zeker ook de groenste. Uit gesprekken met bewoners is hem duidelijk geworden dat het mooiste nog waar moet worden gemaakt maar dat iedereen wel vindt dat de doelstelling ten aanzien van het groen is gehaald.

BOUW Voordeel is dat het retentiegebied al is aangelegd voor de bouw is gestart van de woningen. Het is ook een gebied voor kinderen om te spelen. Dat is de reden dat Groothuis een oproep deed aan de kinderen uit de wijk hem een e-mail te sturen wanneer hen aan de speeltoestellen iets niet bevalt. Of als er iets gemist wordt aan speelvoorzieningen.

Dirk Verheij, inmiddels met pension, heeft het ontwerp van het retentiegebied voor zijn rekening genomen. De opdracht was te zorgen dat het water uit de wijk elders kan worden opgevangen. Hij heeft daarbij gekozen voor een parkachtig landschap met inpassing van de manege aan het Wezenland.

RONDWEG Wel werd duidelijk dat de opvang niet in één gebied was te realiseren. Dat maakte dat een splitsing is gemaakt in twee gebieden. Het tweede deel is momenteel in aanleg aan de andere kant van de wijk richting de Elburgerweg waarmee de ecologische zone doorloopt tot aan de rondweg.

In het speelgebied zijn vier terpen opgeworpen welke dienst doen als speeleilanden. Vanuit de woonwijk zijn in periodes van 'hoog water' de speeleilanden te bereiken via 'stepping stones.' Ter opluistering en met verwijzing naar het oude gebied, grenzend aan de toenmalige Zuiderzee, zijn een aantal houtsculpturen van dieren geplaatst.

KNIPOOG Het gaat om onder meer de steenuil en een haas en – met een knipoog naar de manege, een paard. Een scheepswrak herinnert aan de oude  viskotter die ooit is vergaan op de toenmalige Zuiderzee. Het speelhuisje symboliseert de oude kajuit die is losgeslagen van de verderop geplaatste romp. De dieren zijn vervaardigd door Peter van der Meijs.

In het gebied komt de steenuil voor waardoor compensatie moet worden geboden. Dit is gevonden door knotwilgen aan te planten. Maar ook is het gebied verder dier- en vogelvriendelijk ingericht. De randbeplantingen zijn zo samengesteld dat ze een aantrekkelijke plek zijn voor insecten, bijen en vlinders. De speeltoestellen zijn van natuurlijke materialen vervaardigd. Ook is rekening gehouden met de vleermuizenpopulatie welke in het gebied Molenbeek voorkomt.