• Archief BDUmedia

Schutting Vierhouten mag blijven staan van Raad van State

VIERHOUTEN Er is door de gemeente Nunspeet terecht vergunning afgegeven voor het plaatsen van een erfafscheiding tussen twee woningen aan de Waskolkweg in Vierhouten. Dat is beslist door de Raad van State.

Wijnand Kooijmans

In eerste instantie werd de eigenaar van de schutting door het Nunspeetse college van burgemeester en wethouders aangeschreven de schutting af te moeten breken. Ook dit te bereiken werd betrokkene een dwangsom opgelegd. Nog geen twee maanden later werd in april 2017 alsnog een vergunning afgegeven en kort daarop ook de opgelegde dwangsom ingetrokken.

Dat was voor de buurman reden bezwaar te maken. Zowel bij het Nunspeetse college als de rechtbank werd hij echter in het ongelijk gesteld. Volgens bezwaarde is de schutting op zijn grond geplaatst. Diegene welke de schutting heeft geplaatst vindt dat hij door verjaring eigenaar van de grond is geworden. Volgens de Raad van State is dit een privaatrechtelijke kwestie die bij de burgerrechter moet worden aangekaart en kan zij als hoogste Nederlandse rechtscollege hierover geen uitspraak doen.

De Raad van State oordeelt dat de rechtbank terecht heeft geoordeeld dat de erfafscheiding is gelegaliseerd. Dat maakt dat de opgelegde dwangsom rechtmatig is ingetrokken door het Nunspeetse college. De schutting mag gewoon blijven staan.