• Het plaatsen van borden wordt straks aan nieuwe regels gebonden.

    Wijnand Kooijmans

Spandoeken onder de loep

NUNSPEET Het beleid rond de plaatsing van sandwichborden en spandoeken binnen de gemeente Nunspeet wordt geactualiseerd. Hiervoor zijn door het college van burgemeester en wethouders voorlopige uitgangspunten geformuleerd.

Wijnand Kooijmans

Voor een definitief besluit wordt genomen wil het college eerst in gesprek met de organisatoren die meerdere evenementen houden. Hierbij wordt onder meer gedacht aan multifunctioneel centrum Veluvine en de Ondernemers Vereniging Nunspeet.

PLANNEN Overige organisatoren die in de afgelopen drie jaar incidenteel vergunning hebben verkregen voor het plaatsen van sandwichborden en spandoeken krijgen de kans schriftelijk te reageren op de plannen. Daarnaast vindt een publicatie plaats van de plannen dat iedere inwoner de kans wordt geboden hierop te reageren.

PROEF Als proef wil het college op twee locaties houten frames aanbrengen voor het ophangen van spandoeken. Het gaat om de Elspeterweg en de Eperweg. Op deze laatste weg vervalt wel de mogelijkheid spandoeken te plaatsen op de kruising met de Albertlaan. In de praktijk leidt dit ertoe dat verkeer vanaf de Albertlaan geen goed uitzicht heeft op de Eperweg. De kosten per frame bedragen 1,28 euro. In dit bedrag is de plaatsing van het frame inbegrepen. Na een jaar wordt de proef geëvalueerd.

LOCATIES Helemaal vervalt de locatie Nijverheidsweg tussen de rotonde Waterweg en de T-splitsing Nijverheidsweg/Industrieweg. Ook dit uit oogpunt van verkeersveiligheid. In Nunspeet en Elspeet worden in totaal vijf locaties aangewezen, in Vierhouten en Hulshorst één. Het aantal borden dat mag worden opgehangen is wel aan regels gebonden welke in een folder worden vermeld.

HANDHAVING Voorgesteld wordt ook toe te staan dat de borden tien dagen blijven staan. Dat was zeven dagen. In het uiteindelijk besluit wordt ook aandacht besteed aan de handhaving ten aanzien van reclame die wordt geplaatst zonder of in afwijking van de vergunning.

EVENEMENTEN Eén van de redenen te komen tot een actualisatie is dat op grond van het huidige beleid maximaal twee evenementen gelijktijdig mogen worden aangekondigd. Binnen de totale gemeente worden, vooral in het zomerseizoen, tal van evenementen gehouden. Hiervoor wordt bijna allemaal een reclame-uiting aangevraagd. Als volgens het bestaande beleid wordt gewerkt moet ongeveer de helft van de aanvragen worden afgewezen.

FRAMES Gekeken wordt nog naar de mogelijkheden van vaste houten frames om banners op te hangen. Dit naar voorbeeld van de gemeente Ermelo. Reden is dat op dit moment spandoeken ten behoeve van evenementen op dranghekken worden aangebracht. Dat geeft in de regel een rommelige aanblik. Vooral omdat de spandoeken op provisorische wijze met touwtjes aan de dranghekken worden vastgemaakt. Bij de definitieve actualisatie wordt hierover een besluit genomen.