• Walther Siksma

Kort geding SDC en gemeente van de baan

PUTTEN Het kort geding tussen de Stichting Sportaccommodatie SDC Putten en de gemeente Putten over groot onderhoud is van de baan. Beide partijen zijn tijdens een gesprek tot een schikking gekomen.

Wijnand Kooijmans

Door de gemeente wordt met spoed de voorlopige subsidie voor 2017 overgemaakt. Het gaat om in totaal 22.640 euro voor zowel de jeugdleden als de maatschappelijke subsidie. Hiermee wordt de stichting in staat gesteld het groot onderhoud te laten verrichten aan de voetbalvelden, zodat de velden het komend seizoen verantwoord kunnen worden gebruikt.

GEDING Door de stichting was een kort geding aangespannen omdat ze vindt dat de gemeente het groot onderhoud moet betalen. Tijdens de zitting bood de gemeente aan een voorschot of lening te willen verstrekken als de stichting niet aan de verplichtingen kan voldoen. Om beide partijen de kans te geven een schikking te treffen, werd door de rechter een uitspraak aangehouden. Door het nu bereikte compromis heeft de stichting het kort geding ingetrokken.

STANDPUNTEN Beide partijen houden wel vast aan hun oorspronkelijke standpunten. De stichting is van mening dat de gemeente het groot onderhoud dient te betalen, vanwege in het verleden gemaakte afspraken. Het Puttense college van burgemeester en wethouders stelt zich op het standpunt dit niet verplicht te zijn, omdat de verenigingen duidelijk is gemaakt vanaf 2017 zelf verantwoordelijk te zijn voor het onderhoud.

GEREGELD Voor de komende jaren heeft de gemeenteraad inmiddels wel definitief besloten dat geen subsidies meer worden verstrekt voor groot onderhoud. De stichting en de gemeente zeggen te hechten aan een goede verstandhouding en hebben vertrouwen in een verdere samenwerking. De inzet van SDC(P) is onder meer van belang voor de gemeente om tot een open sportpark Putter Eng te komen.