• Onder toezicht van mede-vrijwilligers tekenen Teun van Bloemendaal van Rood Wit '58 en Peter Gerritsen van SDC Putten het Burgerinitiatief.

    Eigen foto

SDC Putten en Rood-Wit'58 starten burgerinitiatief

PUTTEN Sinds de herijking van de subsidies in 2017 ligt de taak voor Groot onderhoud bij de sportverenigingen zelf. Daarvoor is geen subsidie meer; de nieuwe 'open club'-subsidie kan verdiend worden met wmo-activiteiten. Het verschil werd in 2017 en 2018 nog gecompenseerd, maar die regeling vervalt dit jaar. En dus hebben de clubs een acuut probleem.

Marco Jansen

SDC Putten nam in juni 2018 plaats in de Puttense Sportfederatie om een gesprekspartner voor de gemeente te zijn voor een transparant gemeentelijk sportbeleid. Maar omdat de stichting binnensport wel geld krijgt voor groot onderhoud en de voetbalclubs niet, trekt SDC Putten in dit verhaal op met Rood-Wit'58. SDC-voorzitter Albert de Bruin start met collega-preses Gerard van de Kamp van Rood-Wit'58 een burgerinitiatief over het groot onderhoud, waar onder andere graszoden, grond, bemesting, drainage en hekwerk onder valt.

,,Dit is voor beide clubs een urgent hoofdpijndossier, want in mei begint het al. Groot onderhoud kost SDC op basis van offertes in 2019 28.100 euro en Rood-Wit 9.500 euro. Het ontbreekt ons aan financiën, materieel en kennis. Voor de veiligheid van de bespelers - onze jeugdleden, volwassenen en gasten - moet dit weer professioneel worden uitgevoerd. Wij maaien bij Rood-Wit de velden en ook bestuurlijk kunnen we prima overweg. We hebben gezamenlijk een punt.''

GROOT ONDERHOUD PIJNPUNT Sinds de jaren vijftig verzorgde de gemeente Putten het groot onderhoud bij beide voetbalclubs. De gemeente wil dat niet meer doen, ondanks dat daar volgens De Bruin getekende afspraken van zijn. ,,Wij kregen daar in 2016 nog 26.600 euro voor op basis van de beste offerte. De open clubsubsidie voor Wmo-activiteiten was in 2017 en 2018 maximaal 10.000 euro en als compensatie hebben we over twee jaar 34.000 euro gehad. In feite komen we over die twee jaren nog 22.000 euro tekort.''

Het probleem voor 2019 is nog groter, omdat de gemeente de compensatieregeling intrekt. ,,Daar was een motie voor, die voor 2019 niet verlengd werd. De gemeente wil helemaal niet over groot onderhoud praten, terwijl wij vinden dat ze hun verantwoordelijkheid moeten nemen.

Het college heeft zich vergaloppeerd en de subsidiebesluiten bevatten vele onvolkomenheden. Veel raadsleden hebben echter geen idee van de uitwerking van het sportbeleid. Gezien de urgentie starten we nu een burgerinitiatief. Een behoorlijke noviteit voor Putten.''
Doel van de Bruin cs. is dat het onderwerp op de agenda van de gemeenteraad wordt geplaatst voor de raadsvergadering op donderdag 9 mei. Daarvoor zijn minimaal 23 handtekeningen nodig van personen van 16 jaar en ouder. ,,De handtekeningenactie start officieel zaterdag 16 maart, maar we hebben er al bijna tweehonderd. Samen met Rood-Wit hopen we de duizend te redden in de komende twee weken. Dit is het laatste democratische redmiddel buiten een bodemprocedure, die we liever nog niet willen voeren. Het gezond boerenverstand moet weer terugkomen in Putten, voor een veilig veld.''