• Sportclubs krijgen subsidie voor medewerking aan de sportmarathon.

    Donkersgoed Multimedia
  • Sportclubs krijgen subsidie voor medewerking aan de sportmarathon.

    Donkersgoed Multimedia

Subsidies voor sportclubs

PUTTEN In het kader van de open club subsidies deelt de gemeente Putten dit jaar in totaal 127.750 euro uit aan 21 sportverenigingen.

Wijnand Kooijmans

In de nota gezondheid en bewegen is een verbinding gelegd tussen sport en het sociaal domein. Streven van het college is sportverenigingen meer te laten samenwerken om gezamenlijk meer maatschappelijke activiteiten te ontplooien. De open club-subsidie is één van de instrumenten waarmee het college van burgemeester en wethouders dit wel realiseren.

In het vooroverleg is de coördinator van JongPutten in contact getreden met alle verenigingen. Dit heeft ertoe geleid dat 21 verenigingen zich uiteindelijk hebben ingeschreven op één of meerdere thema's van de subsidieregeling. De coördinator begeleidt de clubs ook bij de uitvoering van de 'verplichtingen' die voortvloeien uit de subsidie.

Door het college wordt 2018 gezien als een pilotjaar. Er is door hen dan ook gekozen om de 'spelregels' per thema open te laten om verenigingen de ruimte te geven afspraken te maken en eisen af te stemmen en te bespreken. In de laatste drie maanden van dit jaar volgt een evaluatie. Aan de hand daarvan kan het college voor 2019 aangescherpte regels vaststellen.

ARBEIDSMARKT Voor het inzetten van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt ontvangen verenigingen een bedrag van vijfhonderd euro per persoon. Door de Stichting Welzijn Putten wordt aangegeven dat de verwachting is dat alle aanvragen kunnen worden gehonoreerd. De verenigingen moeten wel zorgen voor voldoende begeleiding.

Verenigingen krijgen maximaal 2.500 euro subsidie wanneer ze ruimte beschikbaar stellen welke bijdragen aan de totstandkoming van drie evenementen. Het gaat dan om de Nationale Sportweek, de Koningsspelen en de Sportmarathon. Er zijn verenigingen die een bijdrage leveren aan twee evenementen. Het eerste evenement wordt beloond met 750 euro, het tweede is goed voor 1.500 euro.