• Afgelopen weekend speelde Rood Wit uit in Ederveen.

    Teun van Bloemendaal

Rood Witters kunnen niet veilig sporten

PUTTEN Het Puttense college van burgemeester en wethouders kan niet garanderen dat spelers van de voetbalvereniging Rood Wit '58 op een veilige wijze van de velden van de vereniging gebruik kunnen maken.

Wijnand Kooijmans

Dat blijkt uit het antwoord op vragen van Henk Koornneef (Gemeentebelangen). Door het college wordt aangegeven dat, binnen de kaders die door de gemeenteraad zijn aangegeven, getracht wordt een oplossing te vinden voor het bestaande probleem. Dit in overleg met zowel het bestuur van de voetbalvereniging als de Stichting Buitensport. Streven is een oplossing te vinden voor het groot onderhoud in de periode tussen mei en augustus moet plaatsvinden.

KENNIS Door Gemeentebelangen is ook de vraag gesteld of het college kans ziet groot onderhoud uit te laten voeren door de eigen gemeentelijke dienst. Het college zegt dat hiervoor specifieke kennis maar ook machines noodzakelijk zijn. Deze kennis en machines heeft de gemeente niet in huis waardoor het niet voor de hand ligt het groot onderhoud uit te laten voeren door de eigen gemeentelijke dienst. Bovendien, zo zegt het college, past het laten uitvoeren van groot onderhoud door de gemeente niet binnen door de raad vastgestelde kaders.

Die kaders maken ook dat er geen gesprekken plaats vinden met SDC(P) over het groot onderhoud. Aangegeven wordt dat met het bestuur van de Stichting Buitensport Putten binnenkort een bestuurlijk overleg plaats vindt. Aanleiding is het besluit van het bestuur op te stappen.

SUBSIDIE De meerderheid van de gemeenteraad heeft beslist dat voor] groot onderhoud aan de velden van beide voetbalclubs geen subsidie meer wordt verstrekt door de gemeente Putten. CDA en Gemeentebelangen willen dat deze subsidie wel in stand wordt gehouden.