• Bas Czerwinski

Stemwijzer Provinciale Statenverkiezing online

GARDEREN De politieke partijen lopen zich inmiddels weer warm voor de verkiezingen voor de Provinciale Staten op woensdag 20 maart.

Alle stemgerechtigden van 18 jaar en ouder, met de Nederlandse nationaliteit, mogen dan hun stem uitbrengen. Lezers kunnen hun politieke voorkeur aan de hand van 30 stellingen testen via deze StemWijzer