• Google Maps

Tien nieuwe camperplekken in Vierhouten

VIERHOUTEN Door de familie Verhoef mag op camping De Plagge in Vierhouten een plek worden ingericht voor tien campers. Het verzoek ook twee recreatiewoningen te mogen bouwen, kan pas opnieuw worden ingediend wanneer beleid is ontwikkeld in het kader van Vitale vakantieparken.

Wijnand Kooijmans

Het college van burgemeester en wethouders vindt het plan tien camperplaatsen te realiseren acceptabel. Het perceel met een agrarische bestemming blijft met dit plat grotendeels onaangetast. De camperplek komt naast de ingang van het recreatieterrein. Het plan wordt ook gezien als een verbreding van het toeristisch recreatief aanbod in Vierhouten.

De commissie Ruimte en Wonen wordt gevraagd de benodigde planologische medewerking te verlenen. Wel dienen de benodigde onderzoeken plaats te vinden, de camperplek landschappelijk te worden ingepast en moet de eigenaar eventuele planschade voor zijn rekening nemen.