• Naast de extra activiteiten zijn er de 'normale' herdenkingen.

    Wijnand Kooijmans

Veel initiatieven herdenking in Nunspeet

NUNSPEET Door de gemeente Nunspeet worden veertien initiatieven in het kader van Veluwe Remembers ingediend bij de provincie Gelderland. De raad wordt tevens voorgesteld het gemeentelijk subsidiebedrag van 25.000 euro te verhogen naar 35.000 euro.

Wijnand Kooijmans

Sinds vorig jaar oktober is de werkgroep Nunspeet herdenkt 2019-2020 ingesteld. Hierin is een brede vertegenwoordiging vanuit de bevolking verenigd. Door de provincie is een subsidieregeling ingesteld. Volgens het Nunspeetse college van burgemeester en wethouders is in de afgelopen periode hier echter de nodige ruis en onzekerheid ontstaan.

ONZEKERHEID De regeling is al geruime tijd in de maak en heeft inmiddels ook al de nodige initiatieven gestimuleerd. Maar of de bijdrage wordt verleend en zo ja, hoog die bijdrage dan wordt, is nog steeds met onzekerheid omgeving. Terwijl, zo zegt het Nunspeetse college, de tijd dringt, zoals voor het Nunspeetse project Operatie DZ Dummy III. Het gaat om de landing van parachutisten op een plek op de Noorderheide waar tijdens de Tweede Wereldoorlog ook een dropping plaats vond.

De kosten van deze dropping worden geraamd op dertigduizend euro. Duurste project is 'Gevoel van vrijheid' van de Stichting Blijdeheidekat. Het gaat om een soort Passion achtig gebeuren met opvoeringen in zowel de gemeente Nunspeet als de gemeente Elburg. De kosten van dit project van Sander Klugt bedragen 74.500 euro. Het maximale subsidiebedrag is vijftig procent. Dat geldt voor alle projecten.

VITRINES Voor het samenstellen en uitgeven van de Nunspeet Memorial Tour is door de stichting Nunspeet uit de kunst een bijdrage gevraagd van duizend euro.

In de vitrines van de stichting De Nunspeetse School wil men driemaal kunst tonen rond de bezetting. Gevraagd subsidiebedrag is 1.125 euro. Voor de Verscholen Dorp Wandeltocht wordt een bijdrage gevraagd van tweeduizend euro.

De historische vereniging Nuwenspete wil een speciale uitgave uitbrengen ter gelegenheid van de herdenking. Hiervoor wordt een bedrag van 925 euro gevraagd. Door RTV Nunspeet worden film journaals gemaakt in de vier kernen. Opzet is deze ook in de betreffende kernen te vertonen. Hiervoor is een bijdrage gevraagd van 2.730 euro.

SCHOOL Andere initiatieven waarvoor een bijdrage wordt gevraagd zijn onder meer de Hans Blankenberg Memorial Tour en Elspeet Memorial en Cycle Liberation Tour 2020. Ook wordt gewerkt aan een project school in oorlog, school in vrede. De landing van para's en het project Gevoel van vrijheid zijn dusdanig grote projecten dat, zo zegt het college, het van belang is dat snel kan worden gestart met de voorbereidingen, zoals het maken van afspraken over de inzet van mensen en materiaal.

Nunspeet verwacht dat Elburg mee betaalt aan het project Gevoel van vrijheid. De verwachting is dat in het najaar een officieel tintje aan de start van de herdenkingen kan worden gegeven.