• Suzanne van den Bor, vestigingsdirecteur van de VVV Putten.

    Arjan Glas

´Nu tijd om plannen uit te voeren´

PUTTEN Vandaag deel drie van een serie over vijf actuele lokale verkiezingsthema´s. Vestigingsmanager Suzanne van den Bor van de VVV Putten heeft concrete wensen.

Arjan Glas

Recreatie, toerisme en het winkelcentrum van Putten hebben tijdens de langdurige crisis flink onder druk gestaan. De vrijetijdsmarkt staat ondanks de aantrekkende economie niet heel hoog op de prioriteitenlijst van de lokale partijen.
Van den Bor: ,,Een aantal zaken is de afgelopen jaren door de politiek wel actief aangepakt. Met de actie ‘Vitale vakantieparken’ is een vervelende klus geklaard. Bewoners en ondernemers zijn aangesproken op hun gedrag; permanente bewoning van recreatiewoningen mag niet. Daarnaast is een goede samenwerking met Visit Veluwe ontstaan, is de reclamebelasting ingevoerd en ligt er een mooi plan voor de vernieuwing van het centrum.´´

Er zijn echter ook heel wat plannen blijven liggen bij de gemeente door ziekte, ambtenarenverloop en omstandigheden´´, vervolgt Van den Bor. ,,Dit is een aandachtspunt voor de nieuw te vormen coalitie: we willen geen stilliggende projecten. De plannen voor het winkelcentrum hebben grote vertraging opgelopen doordat een ambtenaar met het project was gestopt. Ook de vernieuwing van de bewegwijzering staat al jaren op de planning, maar is tot op heden nog niet uitgevoerd. Daar is ambtelijke verbetering nodig.´´

Ze is positief over het feit dat de gemeente de blik meer naar ondernemers heeft gericht en vaker aan tafel zit met ondernemers en de VVV. ,,Er wordt geluisterd naar wat de ondernemers zelf willen. Dat is ook mijn advies voor de nieuwe coalitie: luister naar de behoeften voordat plannen worden gemaakt. De koopzondag speelt niet echt bij de winkeliers. De tweede feestdag wel. Tweede paasdag en tweede pinksterdag willen de woonwinkels graag hun deuren openen.´´
Van het nieuwe college verwacht de VVV-directeur concrete stappen. ,,Het is nu tijd om al die plannen uit te voeren. We kunnen niet achterblijven bij onze buurgemeenten. De afgelopen jaren hebben wij daadkracht gemist. Het centrumplan moet uitgevoerd worden en de leegstand aangepakt. We hebben nodig dat er nu goed wordt doorgepakt en dat er geluisterd wordt naar de behoeften in onze branche.”

In de papieren editie van de Puttenaer op woensdag 28 februari spreken alle partijen hun visie uit op recreatie en toerisme in de gemeente.