• Johan Grift (links) en Alex Meiling, bestuursleden van de Bedrijvenkring Putten.

    Arjan Glas

Bedrijven vragen daadkracht van politiek

PUTTEN Vandaag deel twee van een serie over vijf actuele lokale verkiezingsthema's. Bestuursleden Alex Meiling en Johan Grift van de Bedrijvenkring Putten (BKP) over het ondernemersklimaat. Vorige week bestuurder Marieta Peek van Woningstichting Putten met haar visie op de plaatselijke woningnood.

Arjan Glas

Het ondernemersklimaat staat onder druk in Putten. Er zijn bijna geen uitbreidingsmogelijkheden op de bedrijventerreinen en het winkelcentrum heeft te maken met leegstand. Meiling en Grift luiden de alarmbel voor de lokale politiek.

Meiling: ,,Regelmatig hoor ik dat jonge groeiende bedrijven uit Putten verhuizen naar omliggende gemeenten, omdat ze hier geen gelegenheid hebben om uit te breiden. Dat baart mij zorgen. Als gemeente zouden we succesvolle bedrijven moeten kunnen faciliteren om in Putten te blijven. Waar we nu tegenaan lopen, is het gebrek aan beleid van de afgelopen tien, vijftien jaar van de gemeente. Daarom luiden wij de alarmbel."

Grift: ,,De samenwerking met de gemeente is sterk verbeterd. We zitten in de opbouwfase. Toch mis ik de urgentie voor dit onderwerp bij de lokale politiek. Een duidelijke visie en een structurele aanpak ontbreken. Er wordt ad hoc gereageerd op de behoefte aan uitbreiding. Wij verwachten maatregelen van het nieuwe college. We missen de daadkracht bij de politieke partijen. Dat is niet alleen een verwijt naar het college, maar ook naar de totale lokale politiek. Links en rechts worden we ingehaald door de omliggende gemeenten."

PIJNPUNTEN Meiling: ,,De samenwerking met de gemeente is constructief. Een onderdeel van samenwerking is dat je ook elkaars pijnpunten benoemd en dat je elkaar scherp houdt. De afgelopen periode is er hard gewerkt aan groei van wederzijds vertrouwen tussen de bedrijven en de gemeente. Vanuit dat vertrouwen zouden we de komende periode resultaten moeten kunnen boeken."

Grift: ,,Wij willen weten wat de partijen ons de komende jaren te bieden hebben. Daarom houden wij als BKP een lijsttrekkersdebat op woensdag 21 februari in Stroud met Janneke van Heugten als presentator. Wij laten zien dat het ondernemersklimaat topprioriteit is en vragen duidelijkheid en daadkracht van de politiek."

In de papieren editie van de Puttenaer op woensdag 21 februari komen alle partijen aan het woord over dit onderwerp.