• Reini van Schoor-van den Brink, lijsttrekker van het CDA in Putten.

    Arjan Glas

CDA: 'Belangrijk dat vrouwen politiek actief zijn'

PUTTEN In aanloop van de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart brengt De Puttenaer een aantal weken lang een serie artikelen met nieuws over de verkiezingen. De eerste weken vertellen de lijsttrekkers van de Puttense partijen over hun plannen voor Putten. Daarna worden vijf weken achtereen actuele thema's besproken door mensen uit de gemeenschap. De partijen geven op dezelfde pagina hun reactie per thema. Vanuit haar huiskamer vertelt lijsttrekker Reini van Schoor-van den Brink over het verkiezingsprogramma van het CDA.

Wat zijn de speerpunten van het CDA voor de verkiezingen?

,,'Samen kunnen we meer' is het motto van het CDA. Daarmee bedoelen we de burger en de overheid. Wij willen werken aan een betere relatie tussen overheid en burger. Gemeenteraadsleden zijn volksvertegenwoordigers. Het is dus voor ons belangrijk om te weten wat er leeft in de samenleving. Wij willen de burger betrekken bij de politieke besluitvorming. Die burgerparticipatie werkt nog niet altijd. Je hebt natuurlijk te maken met het persoonlijk belang van de burger en het algemeen belang van de gemeenschap. In dat spanningsveld zijn wij als politici actief. Ik wil voor een betrouwbare overheid gaan en uitleggen waarom wij dingen doen. En daarna woord houden.''

Wat gaat er veranderen na de verkiezingen als het CDA in het college van b en w komt en wat gaat het CDA als eerste aanpakken?

,,Wij willen de burger vooraf informeren en spreekuur bij de wethouders invoeren. Mensen moeten makkelijker naar de ambtelijke organisatie kunnen, daarvoor willen wij ruimte creëren. Als een bestemmingsplan wijzigt, moet je als overheid de burger informeren en dit onmiddellijk bespreekbaar maken. Ik wil dat de gemeente brieven stuurt naar de betreffende burgers zodat ze niet voor verrassingen komen te staan. Nu overkomt de burger vaak dingen. Veel mensen lopen daar tegenaan. Ik wil vooraf moeite doen om problemen achteraf te voorkomen. Mensen moeten contact kunnen opnemen met de betreffende ambtenaar. Dat willen wij als CDA meteen aanpakken.''

Waarin maakt het CDA het verschil?

,,Op sociaal gebied en in solidariteit. Wij gaan voor een samenleving die zelfstandig kan functioneren. Dit willen wij als overheid faciliteren. Bijvoorbeeld met goede sportlocaties en mogelijkheden voor de burger om zich te ontwikkelen. Wat we willen veranderen is de woningbouw. De afgelopen jaren zijn er veel te weinig plannen tot ontwikkeling gekomen en is er veel te weinig gebouwd. Het is lastig om woningbouw te genereren, maar wij willen uitgaan van mogelijkheden en kansen. Wij moeten direct beginnen met Putten-Zuid om dat over vier, vijf jaar klaar te kunnen hebben. Jongeren kunnen nu geen huis kopen. Ik zie die nood bij mijn kinderen en hun vrienden.''

Heeft het CDA een visie op duurzaamheid?

,,Duurzaamheid staat bij ons hoog op de agenda. Bij nieuwe woongebieden willen we hierop inzetten met zonnepanelen en minder gasaansluitingen. De gemeente kan daarin de regie nemen en burgers veel meer stimuleren. De overheid moet het goede voorbeeld geven met het gemeentehuis. Nu zijn alle duurzaamheidsmaatregelen bij het gemeentehuis geannuleerd.''

Wat wil het CDA behouden, wat gaat goed in Putten?

,,We hebben het voorrecht dat we in een van de mooiste stukjes van Nederland wonen. Daar willen we heel zuinig op zijn. Dat willen wij goed onderhouden en behouden. Ook met de afvalstoffenheffing doen we het goed, met oog voor het milieu. Wij hebben een gemeenschap met veel vrijwilligers. Mensen willen iets betekenen voor hun naaste, voor de club en de vereniging. Dat willen we faciliteren en stimuleren. De sportclubs hebben een enorm belangrijke taak in de gemeenschap. Elk kind moet kunnen sporten.''

Wat wilt u de stemgerechtigde burger meegeven?

,,Ga stemmen en verdiep je in de materie. Er is wat te kiezen in Putten. Persoonlijk vind ik het belangrijk dat vrouwen politiek actief zijn. Mannen en vrouwen vullen elkaar goed aan, ook in de politiek.''