• Arjan Glas

CU: 'Onze visie is gefundeerd op Jezus Christus'

PUTTEN In aanloop van de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart brengt De Puttenaer een aantal weken lang een serie artikelen met nieuws over de verkiezingen. De eerste weken vertellen de lijsttrekkers van de Puttense partijen over hun plannen voor Putten. Daarna worden vijf weken achtereen actuele thema's besproken door mensen uit de gemeenschap. Vandaag een interview met de lijsttrekker van de ChristenUnie, Lubbert van den Heuvel.

Arjan Glas

Lubbert van den Heuvel schenkt een cappucino in en steekt meteen van wal met de speerpunten uit het verkiezingsprogramma van de ChristenUnie:

,,We hebben vijf thema's: 1: Goed voor elkaar, 2: bouwen voor elkaar, 3: werken aan de toekomst, 4: Geloven in Putten en 5: Puttense identiteit. Het eerste thema gaat vooral over de zorg. Over de jeugd, de ouderen, de WMO-wet. Als ChristenUnie spreken wij over 'samen redzaamheid' in plaats van zelfredzaamheid. Iedere burger moet zonder drempels toegang tot de zorg hebben. Wij willen alles doen aan de jeugdzorg wat nodig is, maar belangrijker nog: wij willen preventief aan de slag en voorkomen dat kinderen in de jeugdzorg terechtkomen. Ouderschapscursussen zijn daarom een belangrijk punt bij onze partij. Er is veel aandacht voor lichamelijke zorg, het opvoedkundige aspect wordt vaak onderbelicht. Wij willen inzetten op het voorkomen van problemen.

Wat de bouw betreft is de afgelopen jaren de focus op starters geweest. De komende periode willen wij meer aandacht besteden aan eenpersoonshuishoudens. De seniorenwoningen en, waar dat mogelijk is, het levensbestendig wonen. Wij willen inbreiden en uitbreiden. De lege plekken binnen Putten eerst benutten voordat we ergens anders aan de slag gaan. Denk aan de Ambachtstraat. En uitbreiden in Putten-Zuid.''

Gaat er nog iets veranderen als de ChristenUnie weer in het college van b en w komt? Wat zou de ChristenUnie als eerste willen aanpakken?

,,Er gaan al veel dingen goed in het college; de zorg doen we anders dan andere gemeenten. De persoonlijke aanpak van Buurtzorg Jong willen we graag voortzetten. Wat we anders willen doen is de aandacht voor preventie. Wij willen minder kinderen die met een litteken door het leven moeten. In samenwerking met jeugdzorg en scholen willen we dit maximaal faciliteren, niet verplichten.''

Waarin maakt de ChristenUnie het verschil?

,,Onze politieke visie is gefundeerd op Jezus Christus, die heel wil maken wat kapot was gegaan. Dat betekent opkomen voor gerechtigheid, voor mensen die het moeilijk hebben. Vanuit dit perspectief willen wij politiek bedrijven en ons inzetten voor de naaste die hulp nodig heeft. Daarnaast willen wij ruimte bieden aan mensen, ondernemers die maatschappelijke initiatieven nemen.''

Heeft de CU een visie op duurzaamheid?

,,Wij maken ons al jarenlang hard voor duurzaamheid door aandacht voor biomassa en het verstrekken van de duurzaamheidslening. Als overheid willen wij het goede voorbeeld geven en burgers faciliteren. Daarom willen wij ook nul op de meter bij nieuwbouw. Energieneutraal bouwen dus. Duurzame energie opwekken is goed. Nog belangrijker is het om energie te besparen. Wat je bespaart hoef je ook niet op te wekken.''

Wat wil de CU behouden? Wat gaat goed in Putten?

,,Het is belangrijk om de zondagsrust te behouden. Een moment van rust eenmaal per week is voor iedereen en voor elk gezin belangrijk. Als ik naar het coalitieakkoord kijk hoeft er wat mij betreft niet zo veel veranderd te worden. We hebben nu twee keer meegewerkt aan zo'n akkoord. Die lijn willen we doorzetten. Ook de aandacht voor recreatie en toerisme willen we doorzetten. Met promotie en fondsenwerving kunnen we Putten als onderdeel van de Veluwe nog meer als recreatiegebied op de kaart zetten.''

Wat wilt u de stemgerechtigde burger meegeven?

,,Laat je stemrecht niet verloren gaan. Kijk naar wat de partijen de afgelopen jaren hebben bijgedragen. Welke partij zorgt goed voor de gemeenschap? Ga zeker stemmen.''

Lubbert van den Heuvel, lijsttrekker van de ChristenUnie in Putten.