• Lijsttrekker Ewoud 't Jong van de SGP.

    Arjan Glas

Ewoud 't Jong (SGP): 'Putten moet geen kleine stad worden'

PUTTEN In aanloop van de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart brengt De Puttenaer acht weken lang een serie artikelen met nieuws over de verkiezingen. De komende drie weken vertellen de lijsttrekkers van de Puttense partijen over hun plannen voor Putten. Daarna worden vijf weken achtereen actuele thema's besproken door mensen uit de gemeenschap. Vanuit zijn huiskamer geeft Ewoud 't Jong een toelichting op het verkiezingsprogramma van De SGP.

Arjan Glas

Wat zijn de speerpunten van de SGP voor de verkiezingen?

,,We hebben zes speerpunten in ons programma: 1: bedrijven moeten blijven. Het ondernemersklimaat is voor de SGP een belangrijk punt. 2: De zondag is een rustdag. Iedereen heeft baat bij rust, bij een gezinsdag. 3: Een goed gezin is het halve werk. We zien dat Putten, net als andere gemeenten, te maken heeft met jeugdproblematiek. Wij willen niet beknibbelen op zorg en inzetten op voorlichting en preventie. 4: Buurtschappen op de kaart. Putten heeft veel buurtschappen met een eigen karakter. Deze buurtschappen hebben een sociale functie en een samenbindend karakter. Die verdienen onze steun. 5: Jan Modaal doet mee. De SGP besteedt aandacht aan de eenverdieners en de grotere gezinnen. De landelijke politiek kunnen we niet veranderen. We kunnen het wel breder trekken en mogelijkheden zoeken om deze groepen te ondersteunen. 6: Opstaan voor ouderen. Wij willen ouderen niet buitensluiten. Daarom pakken we klachten aan over slechte bereikbaarheid of scheve stoeptegels. Ook digitale bijscholing voor ouderen hoort daarbij.''

De SGP zit al heel lang in de gemeenteraad en ook al twaalf jaar in het college. Wat wil deze partij nog verbeteren of veranderen?

,,Er zijn altijd zaken die beter kunnen. Meer grip op uitgaven en beter preventie bij Jeugdzorg bijvoorbeeld. Vier jaar terug was een betere dienstverlening een van onze speerpunten. De dienstverlening naar de burger is verbeterd. De dienstverlening voor bedrijven kan nog beter. Dat willen we aanpakken. Vergunningen en principeverzoeken kunnen sneller afgehandeld worden en er kan meer meegedacht worden met bedrijven. Misschien kunnen we een bedrijvencontactpersoon aanstellen die de aanvragen kan stroomlijnen.''

Waarin maakt de SGP het verschil?

,,We werken vanuit een christelijke visie en baseren ons op de Bijbel. Het thema voor de verkiezingen is ook 'Woord houden'. Dat heeft een diepere lading: het gaat om het woord van God. Dat Woord is betrouwbaar en daarom willen wij betrouwbaar zijn. Wij vinden het belangrijk dat ieder individu zijn eigen keuzes kan maken, zijn eigen verantwoordelijkheid kan nemen en zijn leven kan inrichten zoals hij dat wil, met zo min mogelijk bemoeienis van de overheid.'

Wat is de visie van de SGP op duurzaamheid?

,,De aarde moet leefbaar blijven, ook voor de komende generaties. Bij nieuwe bouwprojecten is het belangrijk om te kijken of we ook energieneutrale woningen kunnen bouwen.

Verder willen we de inwoners meer stimuleren om energieneutrale maatregelen te nemen, maar daartoe niet verplichten. De ontwikkelingen op dit gebied gaan zo snel dat het wel moeilijk is om de juiste beslissingen hierbij te nemen. Nieuwe inzichten maken soms een beslissing overbodig.''

Wat gaat er goed in Putten, wat wil de SGP behouden?

,,We zijn een financieel gezonde gemeente met lage lasten voor de burgers. Putten is een dorp waarin mensen naar elkaar omzien. Wij willen Putten niet vol bouwen en voldoende oog houden voor de buitengebieden die hun buurtfunctie moeten behouden. Putten moet geen kleine stad worden.'

Wat wilt u de stemgerechtigde burger meegeven?

,,Maak gebruik van je stemrecht, dan mag je meespreken. Kies voor een partij met visie. Onze partij heeft een christelijke visie waarin er plaats is voor iedereen. Iedereen mag er zijn: minderheden, arbeidsmigranten, ouderen, mensen met een chronische ziekte. En de burger mag ons altijd aanspreken op ons beleid.''