• Anjo de Haan

Geen deelname VVD Putten komende verkiezingen

PUTTEN Tijdens de ledenvergadering op vrijdag 22 december heeft het lokale VVD team verslag gedaan van de zoektocht naar nieuwe kandidaat raadsleden om in maart het stokje over te kunnen nemen van zittend raadslid Bert Klompenhouwer. In mei dit jaar werd de noodklok al geluid, het moment waarop Henk Koornneef definitief aangaf niet op de lijst te willen staan en kort daarop de VVD verruilde voor Gemeentebelangen.

Sindsdien heeft het team regelmatig liberale tafelgesprekken gevoerd met vele Puttenaren op zoek naar nieuw en fris talent. Daarbij zijn weliswaar veel geestverwanten getroffen maar onvoldoende mensen die ook daadwerkelijk de tijd kunnen vrijmaken om een raadslidmaatschap adequaat in te vullen. Potentiële kandidaten met kennis en kunde bleken doorgaans druk die kennis en kunde dagelijks in de praktijk te brengen in een werkzaam leven. Een waardige opvolger voor Kompenhouwer is dus niet op tijd gevonden. De lokale teamleden zullen zeker doorgaan om 'een broodnodig liberaal geluid in Putten te laten horen'.