• Boy Imminck/BDU Media

Geen digitale verkiezingsborden in Putten

PUTTEN Er komen geen voorgedrukte verkiezingsborden in de gemeente Putten te staan. Dat is althans het advies van het Puttense college van burgemeester en wethouders. Dit naar aanleiding van een aangenomen motie van de SGP in de gemeenteraad.

Wijnand Kooijmans

In de motie werd het college gevraagd onderzoek te doen naar de kosten van voorbedrukte verkiezingsborden in vergelijking met de borden die sinds jaar en dag in gebruik zijn. In het verleden zijn deze laatste borden door de gemeente aangeschaft. Wanneer zich verkiezingen aandeden worden deze op meerdere plaatsen binnen de gemeente geplaatst door medewerkers van de

buitendienst.

De gemeente heeft wel een aanbieding ontvangen voor het leveren van voorbedrukte verkiezingsborden waarop de geplaatste posters digitaal worden aangeleverd door aan de verkiezingen deelnemende partijen.

UITSTRALING Het college geeft aan dat deze borden een professionelere uitstraling geven omdat alle posters op hetzelfde formaat worden afgedrukt. Daarnaast wordt voorkomen dat posters over elkaar worden geplakt of van het bord worden getrokken.

De kosten van een dergelijk billboard bedragen per verkiezing 1.150 euro. Uitgaande van negen locaties in de gemeente betekent dit een kostenpost van 10.350 euro welke bij iedere verkiezing terugkomt. Eventueel kan het aantal plakplaatsen worden teruggebracht tot vijf drukbezochte plaatsen waardoor de lasten dalen tot 5.750 euro per verkiezing.

BESPARING Door het plaatsen van de borden aan een andere partij over te laten wordt een besparing van tweeduizend euro verkregen op de uren van de buitendienst. Volgens het college betekent dit echter niet direct een besparing omdat deze moeilijk valt te verzilveren. De werkzaamheden maken deel uit van het geheel aan taken van de buitendienst,

Advies is ingewonnen bij de gemeente Harderwijk. Daar zijn positieve ervaringen opgedaan met het plaatsen van billboards. Gemeenten gaan echter wel divers om met het beantwoorden van de vraag of al dan niet een omgevingsvergunning moet worden afgegeven voor het plaatsen van de borden.

INZICHTEN Het geheel overwegende zegt het college geen informatie te hebben ontvangen die nieuwe inzichten oplevert. Dat maakt dat wordt vastgehouden aan de huidige vorm van verkiezingsborden. Zij het dat de huidige borden aan vernieuwing toe zijn en worden gemoderniseerd om een rommelige aanblik in de buitenruimte te voorkomen.