• Gemeentesecretaris Ferdinand Contant.

    Henk Hutten

Putten wil dienstverlening verder verbeteren

PUTTEN Vandaag de laatste aflevering van een serie over vijf lokale verkiezingsthema´s. Gemeentesecretaris Ferdinand Contant over de gemeentelijke dienstverlening. In de papieren editie van De Puttenaer reageren alle lokale partijen op het onderwerp.

Arjan Glas

Bijna alle lokale partijen willen een meer faciliterend bestuur dat burgers en bedrijven beter betrekt bij besluitvorming. ,,In Putten wordt hard gewerkt om de digitale dienstverlening te vergroten”, reageert Contant. ,,We zien nu al dat steeds meer zaken online zijn te regelen. Dat worden er alleen maar meer. Tegelijk willen we de traditionelere manieren van dienstverlening ook verbeteren, waarbij het niet uitmaakt of je een vraag stelt bij een bezoek aan het gemeentehuis, per telefoon of via e-mail. De verwachting is dat we hierop na de renovatie van het gemeentehuis, in de tweede helft van 2019, meer dan goed kunnen inspelen. Dat neemt niet weg dat we ook nu al verbeteringen doorvoeren.”

Politieke partijen, burgers en ondernemers geven aan dat de communicatie rond bestemmingsplanwijzigingen beter kan, waardoor de kans op vertraging van de uitvoering afneemt. Hoe gaat de gemeente dit probleem de komende jaren aanpakken? Contant: ,,Dit is een heel belangrijk onderwerp, maar niet eenvoudig om aan te pakken. We zijn als gemeente inmiddels gewend om over plannen te communiceren en inwoners doorgaans al vroeg bij ontwikkelingen te betrekken. Ik denk dat we ons als gemeente kunnen verbeteren in het meer eenduidig naar buiten brengen van ontwikkelingen in de ruimtelijke omgeving. Daarbij valt te denken aan de vorm (publicatie, brief aan huis en dergelijke) en aan de mate van gedetailleerdheid van informatie over wijzigingen.”

De SGP wil een contactpersoon voor bedrijven en ondernemers en burgers missen een apart loket voor vragen over duurzaamheid. Hoe gaat de gemeente om met deze feedback? ,,De vragen die bedrijven stellen zijn net zo verschillend als die van inwoners. Eén contactpersoon die alle zaken voor bedrijven behandelt, is vanuit de benodigde kennis en ervaring niet te doen. Dat geldt wel voor het begeleiden van dit soort verzoeken als een soort accountmanager. Putten heeft al een parttime bedrijfscontactfunctionaris. Als er middelen beschikbaar komen, is het zeker denkbaar om deze functie voor dit doel verder uit te bouwen.”