• Directeur-bestuurder Marieta Peek van Woningstichting Putten.

    Arjan Glas

'Urgentie voor woningen starters en ouderen'

PUTTEN Na interviews met de lijsttrekkers van de politieke partijen in Putten start De Puttenaer een serie over vijf actuele lokale thema's. Elke week geeft een deskundige zijn of haar mening met daaronder de reactie van de partijen. Deze keer directeur-bestuurder Marieta Peek van Woningstichting Putten met haar visie op de plaatselijke woningnood.

Arjan Glas

Huisvesting is een nijpend probleem aan het worden in Putten. Enkele feiten op een rij: de wachttijd voor sociale huurwoningen is zeven jaar, in de vrije sector is te weinig aanbod van betaalbare koopwoningen voor starters en er is te weinig aanbod in het middensegment.

Ook is er behoefte aan een structurele oplossing voor de huisvesting van arbeidsmigranten.

MEER WONINGEN ,,Het is heel belangrijk dat de verschillende belanghebbenden een gezamenlijke woonvisie delen in Putten. Gelukkig hebben we die in onze gemeente´´, zegt Peek.

,,Diverse onderzoeken hebben de afgelopen periode hetzelfde beeld laten zien op het gebied van prognoses voor bevolkingsgroei, huishoudverdunning, etcetera. Hieruit blijkt dat we meer woningen nodig hebben. Om een visie te kunnen ontwikkelen, is het belangrijk dat je samen hetzelfde beeld hebt. En dat je regelmatig toetst of het beeld nog wel klopt.´´

VERSNELLEN ,,De komende periode is het belangrijk dat we de besluitvorming over het woonvraagstuk versnellen´´, vervolgt de directeur-bestuurder. ,,Samen kunnen we inzetten op mogelijkheden die er zijn met een positieve benadering van het vraagstuk. Natuurlijk spelen er bij woningbouw veel belangen en hebben omwonenden de tijd nodig om te kunnen reageren op plannen. Dat blijkt ook uit de doorlooptijd van vastgoedontwikkelingen: tijdig beginnen is noodzakelijk.´´

,,Qua praktische besluitvorming valt er nog tijd te winnen met elkaar.

De crisistijd heeft de afgelopen jaren voor veel vertraging gezorgd. Het duurt dan weer even voor de handrem eraf gaat. Op dit moment zie ik weer een versnelling komen in de woningbouw.´´

KLEINE HUISHOUDENS De grootste behoefte ligt volgens Peek bij één- en tweepersoonshuishoudens. ,,De kleine huishoudens staan bij ons het meest op de wachtlijst. Dit zijn aan de ene kant starters en aan de andere kant doorstromers, onder wie ouderen.´´

URGENTIE Starters hebben groeimogelijkheden nodig en ouderen toegankelijke woningen die dicht bij de voorzieningen liggen, signaleert de directeur. ,,Hier ligt de urgentie. Als we voor deze groepen woningen toevoegen, komt er meer instroom en doorstroom op gang. De afgelopen jaren hebben wij veel toegankelijke appartementen in het centrum van het dorp toegevoegd waardoor ouderen hun bestaande woning hebben verlaten. Deze eengezinswoningen zijn weer vrij gekomen voor gezinnen.´´

,,In de vrije sector heeft een grote groep last van de beperkte hypotheekmogelijkheden en de inkomensgrenzen voor sociale huur´´, vervolgt ze. ,,De kans om op de koopmarkt te komen is kleiner en vrije sector huurwoningen hebben een hoge huur. Bij Rimpeler wordt om die redenen naast sociale huurwoningen ook ingezet op het bouwen van goedkope koopwoningen en vrije sector huurwoningen door de marktpartijen."