• Herman Luitjes, lijsttrekker van Wij Putten.

Wij Putten: 'Wij moeten bij woningbouw verder vooruitkijken'

PUTTEN In aanloop van de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart brengt De Puttenaer een aantal weken lang een serie artikelen met nieuws over de verkiezingen. De eerste weken vertellen de lijsttrekkers van de Puttense partijen over hun plannen voor Putten. Daarna worden vijf weken achtereen actuele thema's besproken door mensen uit de gemeenschap. Deze keer Herman Luitjes van Wij Putten.

Arjan Glas

Aan de keukentafel somt Luitjes de zes verkiezingsthema's van Wij Putten op:

,,Wonen, werken, zorg, verkeer en het dorpscentrum. Het zijn vijf inhoudelijke thema's. Het zesde thema gaat over de uitvoering, over besturen en de manier waarop we dat willen doen. Wonen is voor ons echt een speerpunt. Hier ligt voor de langere termijn een opgave voor ons dorp om tot 2040 nog zo'n duizend tot vijftienhonderd woningen erbij te bouwen. We komen uit de crisis waardoor de bouw is vertraagd. Maar Putten heeft een bevolkingsgroei en mensen moeten wel gewoon kunnen wonen. De wachttijden voor een woning lopen op. Daar ligt een geweldige opgave voor ons dorp. Wij moeten bij de woningbouw verder vooruit kijken."

Wij Putten heeft sinds de oprichting in 2010 acht jaar lang in het college van b en w gezeten. Gaat er nog iets veranderen na de verkiezingen als Wij Putten in het college blijft? en wat gaat Wij Putten als eerste aanpakken?

,,Niets blijft hetzelfde. Elk jaar komen er onderwerpen en thema's bij. We zijn acht jaar geleden ingestapt in crisistijd. Toen was bezuinigen het credo. We hebben het zo geprobeerd te doen dat de voorzieningen voor de inwoners daarmee niet geraakt werden. Je ziet de markt nu al twee jaar goed draaien. Het nieuwe kabinet gaat miljarden investeren, dat heeft ook gevolgen voor de gemeenten. We komen nu in een situatie dat er weer wat mogelijk is. Een aantal zaken komen op ons af: de huisvesting van starters en arbeidsmigranten, de verkeersveiligheid bij bijvoorbeeld de Stationsstraat, de Halvinkhuizerweg, de Kerkstraat en de doorstroming op de A28. We moeten ook attent zijn op wat er gaat gebeuren met vliegveld Lelystad, of het iets voor ons in Putten gaat betekenen. Het verbouwde pand van Stroud is nu geopend. Dat is pas het begin. Wij willen daar echt het dorpscentrum van maken, het kloppend hart op gebied van zorg, cultuur en sociaal-maatschappelijk werk."

Waarin onderscheidt Wij Putten zich ten opzichte van de andere partijen? Waarin maken jullie het verschil?

,,Besturen. Wij zijn echt anders in de manier waarop we in het gemeentehuis acteren maar vooral ook erbuiten. Wij zijn vaak te vinden in de wijken en de buurten. We voeren dan gesprekken met de bewoners. Zo weten we wat er speelt, dat pakken we op en nemen we mee naar het gemeentehuis. Daarnaast hebben we onze dorpsgesprekken en academies. Zo proberen wij de politiek uit het gemeentehuis te krijgen. Wie op de burger wacht in het gemeentehuis kan lang wachten. Wij hebben de inbreng van de inwoners hoog in het vaandel. Wij zijn een typische lokale partij die geen last heeft van landelijke partijpolitiek. Dat geeft veel rust, vrijheid en slagkracht."

Heeft Wij Putten een visie op duurzaamheid?

,,Het is een belangrijk punt. Daar waar je winst kan maken op het gebied van energie, mobiliteit en samenleving gaan we dat zeker pakken. Het is belangrijk om te zien dat dit een gemeenschappelijke taak is en niet alleen een gemeentelijke. Het draagvlak is belangrijk. De inwoners zelf leggen de zonnepanelen op het dak en kopen de schone motoren. Het aantal elektrische auto's neemt toe. We zullen meer elektrische laadpalen nodig hebben."

Wat wil Wij Putten behouden? Wat gaat goed in Putten?

,,Wij willen vooral het dorpse karakter bewaren en natuurlijk ook de zelfstandigheid als gemeente. De kwaliteit van het bestuur moet zodanig zijn dat de gemeente geen aanleiding geeft om te fuseren.Laatst is de bestuurskracht van onze gemeente gemeten en wij scoorden hoog. Daar ben ik dan trots op. We doen het met elkaar best goed. Het bestuur weet de taken goed uit te voeren met een relatief klein ambtelijk apparaat. Ik wil graag zorgen dat het op orde blijft. Hiervoor zullen we Iedere keer opnieuw onze inspanning moeten leveren."

Wat wilt u de stemgerechtigde burger meegeven?

,,Ik ga de burger geen advies geven. Ik hoop dat de burger gaat stemmen en zich betrokken voelt bij het bestuur van zijn eigen gemeente. De burger kan zijn keus zelf wel bepalen. Als Wij Putten willen wij nu doorpakken. De middelen zijn er zo meteen. Het tij is gunstig. Het kabinet gaat investeren in de samenleving. De economie draait. De lichten staan op groen."