• Wijkverpleegkundige Nienke van Kammen van Icare Putten.

    Arjan Glas

Wijkverpleegkundige Van Kammen: ´beter samenwerken met zorgverleners´

PUTTEN Vandaag deel vier van een serie over vijf actuele lokale verkiezingsthema´s. Wijkverpleegkundige Nienke van Kammen van Icare Putten en jeugd- en gezinswerker Aart-Jan Wijnbergen van Buurtzorg Jong over ´de zorg´. In de papieren editie van De Puttenaer van woensdag 7 maart geven alle lokale partijen hun visie op dit onderwerp.

Arjan Glas

Sinds de decentralisatie van de zorg (2015) zijn gemeenten verantwoordelijk voor veel zorgtaken: jeugd, ouderen en maatschappelijke ondersteuning (Wmo). De wijkverpleegkundige heeft een belangrijke signalerende functie gekregen en hoe is het gesteld met de jeugdzorg?
Van Kammen (Icare): ,,We merken dat de gemeente van goede wil is, veel zaken gaan goed. Wij merken wel dat het Wmo-loket nog te veel als een eiland opereert. Als Icare een zorgvraag indient en dus al een heel voortraject met de cliënt heeft gedaan, gaat Wmo toch opnieuw een intake doen. Het gaat dan vaak om informatie die wij al hebben en die wij kunnen overdragen. Voor de cliënten, vooral voor de mensen met dementie of psychiatrische patiënten, is dit heel moeilijk. De cliënt wordt dan overvraagd en ziet dan meestal alsnog af van de zorgvraag. Dan heeft de extra intake dus een tegengesteld effect. Dit kunnen we veel beter afstemmen, zonder dubbel werk en zonder dubbele belasting voor de cliënt. Van het nieuwe college verwacht ik dat de gemeente de informatie haalt waar die te halen valt; bij de mensen die in het werkveld staan. En dat de gemeente voor ogen houdt dat de zorg de komende jaren zwaarder zal worden door de vergrijzing en het langer thuis wonen van cliënten. Laten we samen kijken naar wat nodig is.”

Wijnbergen (Buurtzorg Jong): ,,We zijn erg blij dat de organisaties die werken met jeugdigen en gezinnen nu verenigd zijn in Stroud. Wij zijn niet van mening dat zaken absoluut anders aangepakt moeten worden. We hebben vanaf onze start in 2013 ervaren dat deze gemeente altijd open staat voor gesprek en het samen bedenken van oplossingen bij knelpunten. Preventie is belangrijk voor de gemeente. Dat ondersteunen wij van harte. We worden regelmatig geconfronteerd met kinderen die in de knel zitten vanwege een problematische echtscheiding. Het is een prioriteit van de gemeente om samen met Buurtzorg Jong, het Centrum voor Jeugd en Gezin en andere partijen daarvoor preventie en zinvolle interventies verder te ontwikkelen.”