• Geurtje van den Hoek
  • Geurtje van den Hoek
  • Geurtje van den Hoek

Voorjaarsconcert Juliana druk bezocht

UDDEL Er was veel belangstelling voor het Voorjaarsconcert. Ook werden op deze avond vijf trouwe leden in het bijzijn van familie en vrienden gehuldigd.

Het concert begon met een 'Lang zal ze leven' voor twee jarige muzikanten. Na opening van de (nieuwe) voorzitter Erik Bakker begon de fanfare met St. Paul's Cathedral, een prachtig werk. Daarna Van Oranje, speciaal geschreven voor 200 jaar Koninkrijk der Nederlanden. De drumband had ook verrassende nummers als bijvoorbeeld Eve of the War en Die Haghe Percussion. Na de pauze speelde de fanfare onder andere de mooie Mars van de 41e Lichte Brigade en de Drumband Kinderen voor Kinderen, waarbij iedereen meezong. Dethmer Jan van Heerde, Marieke Pul en Marc Gouswaart hebben in de afgelopen weken op de Prins Willem Alexanderschool een aantal leerlingen zoveel kunnen leren dat ze zaterdag voor een volle zaal hun slagwerk- en blaasdebuut konden maken. Ze speelden elk een nummer met het orkest en studieorkest. Een prachtig moment. Het concert werd beloond met een staande ovatie.

Hulde

Oud-voorzitter Van der Brugge huldigde vijf trouwe leden. Hij benadrukte dat elk lid belangrijk is voor de vereniging, ongeacht de duur van het lidmaatschap.

Grote tromslager bij de Drumband Drikus Gerritsen kreeg een speldje voor zijn 12,5 jarige inzet. Altijd paraat bij acties en met zijn trom een strakke leider bij de drumband.

Gerjanne van de Ridder is ook 12,5 jaar lid. Zij was 'er even tussenuit', maar na een 'assistentie' op een concours kreeg ze de smaak weer te pakken en nu speelt ze alweer een tijdje met heel veel plezier haar tenorsax.

Albert de Vries (82) is 60 jaar lid. In 1995 kreeg hij een Koninklijke onderscheiding voor zijn grote verdiensten bij muziek en brandweer. In 2005 werd hij erelid. Albert was 18 jaar bestuurslid, secretaris, bibliothecaris en algemeen adjunct. Met alle mogelijke acties van de vereniging is Albert van de partij. Na zijn pensionering heeft hij bovendien nog een aantal jaren gemusiceerd bij het Seniorenorkest De Vriendenkring in Klarenbeek. Hij is altijd op de repetities aanwezig. Momenteel heeft hij wat tandtechnische problemen, maar hij wil wel graag weer zijn parijtje op zijn bariton meeblazen als het kan. Albert kreeg een prachtige glazen standaard van Juliana.

Peter Bronkhorst (61) (in de volksmond Bus genaamd) heeft 50 jaar lidmaatschap bijgeschreven in de boeken van Juliana. Tamboer Peter ging van tamboers naar fanfare. Maar op een concours was hij ineens hard nodig en diende toen 20 jaar beide geledingen. En ook nog bijna 20 jaar in het bestuur. Het is een ware duizendpoot (denk aan lotenverkoop) en nog steeds zit hij in elk actiecomité dat opgericht wordt. Als er iets te doen valt is hij er. Peter werd bovendien gehuldigd als erelid.

Over deze twee leden is in 2005 al uitgebreid geschreven in dit blad.

Marinus van de Kolk (68) is ook zo'n 'gouden' lid. Hij is de man van initiatieven onderzoeken en behaalde resultaten vastleggen. Hij was bij veel nieuwe ideeën betrokken, zoals het Eigen Huis Solistenconcours, het Drumbandfestival en hij startte de Aardappelactie op. Hij zette zich vooral ook in voor een Beleids- en Opleidingsplan, boog zich over de statuten en adviseert desgevraagd het bestuur. In 1990 werd hij bij zijn verhuizing als erelid benoemd maar bleef Juliana volgen. Na tien jaar kwam hij terug naar de Veluwe en werd weer spelend lid (euphonium). Hij is Herautredactielid en begeeft zich in de social media. Van de Kolk over het opleiden van jonge muzikanten: "Ik weet dat oud-leden nog altijd blij zijn met de opleiding die ze bij Juliana kregen. Opleidingen kosten een vermogen en je hoopt dat ze lid blijven maar motivatie blijft moeilijk. De fijne sfeer die bij Juliana heerst, vergeten ze nooit. Ze moeten vooral plezier hebben in het maken van muziek. En traditie hoort erbij, denk maar aan de oliebollen. Maar er is ook een stuk verantwoording onderling om ervoor te zorgen dat er genoeg aanwezige leden zijn op de juiste momenten. "De ambitie van de vereniging is en blijft groot, maar de draagkracht wordt kleiner, daar maak ik me wel zorgen om."

Hoogtepunten

"Als ik denk aan die keren dat we muziek maakten bij memorabele momenten met de mars Arnhem of Crimond, dan voel je de verbondenheid onderling. Juliana heeft een prachtige mix van jong en oud. Ik mis mijn 'oude' makkers wel, maar vertrouw erop dat Juliana in hun geest is doorgegaan. Daarom is het ook zo mooi dat een derde hoogtepunt, het jubileumboek er tóch gekomen is en de dragers van alle tijden in beeld zijn gebracht. En Juliana is sterk in organiseren. Moet Cor Bakker komen? Dan komt ie. Moet er een kanonschot klinken uit een antiek kanon? Dan is dat schot er. Het gebeurt gewoon ! Net als al die grote acties: zomaar 150.000 gulden voor nieuwe instrumenten ! En elke repetitie is toch ook een hoogtepunt, mits er wel gewerkt wordt. Als je soms die jongelui hoort met een solo, ik vind dat echt geweldig". Marinus kan wel uren vertellen over 'zijn' vereniging.

fotobijschrift 1: Bloemen en een verenigingsspeld, en waardering van de KNMO via afgevaardigde Gouswaart

fotobijschrift 2: De drumband in actie

fotobijschrift 3: PWA-leerlingen samen met het orkest