• Hiddenga (links) en Janssens: ,,Laten zien wat je doet en mensen bij duurzaamheid betrekken."

    Arjan Glas

'Wereld beter achterlaten voor volgende gereraties'

Duurzaamheid en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, begrippen die niet meteen concreet te maken zijn. Wat doen lokale overheden, organisaties en burgers met de dilemma's rondom People, Planet en Profit? Wat zijn de belangen, wie is verantwoordelijk en wat geven wij door aan volgende generaties?

Arjan Glas

Zorginstelling 's Heeren Loo ondersteunt mensen met een verstandelijke beperking en heeft duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen hoog op de agenda staan. Adviseur milieu en energie, Jeroen Janssens helpt regio Midden-Nederland van de organisatie met het implementeren van duurzaamheid en het reduceren van energieverbruik en restafval. Rimie Hiddenga is adviseur kwaliteit en innovatie bij 's Heeren Loo en maakt deel uit van de werkgroep 'sociaal' van OnuitPuttenlijk Duurzaam. Vanuit het regiokantoor in Harderwijk vertellen Janssens en Hiddenga over de duurzame ontwikkelingen bij 's Heeren Loo.

Janssens: ,,Wij zijn een grote organisatie met vijftien regio's in het land. Onze drijfveer voor duurzaamheid is om de wereld beter achter te laten voor de volgende generaties. Dan heb je ook te maken met zaken als wetgeving en zorginkoop. De maatschappij gaat er naar toe dat duurzaamheid en MVO de standaard wordt. Regio Midden-Nederland van 's Heeren Loo is op het gebied van duurzaamheid één van de voorlopers van de organisatie."

Hiddenga: ,,We hebben ons lokaal aangesloten bij het initiatief OnuitPuttenlijk Duurzaam om als organisatie aan te sluiten bij de behoeften die in de maatschappij leven. Wij willen ondersteunen en samenwerken. We hebben al constructieve gesprekken gevoerd met Stichting Present en zien daarin mogelijkheden tot samenwerking." Janssens vult aan: "Lokaal in Putten kijken we samen met andere partijen hoe we mensen aan het werk kunnen helpen en op deze manier een positieve impact kunnen creëren. 's Heeren Loo heeft een brede visie op duurzaamheid. Daarbij nemen wij ook verantwoordelijkheid in onze zorgplicht. Hierin zoeken wij samenwerking bij cliënten, ouders, medewerkers, leveranciers en ketenpartners."

DOELSTELLINGEN ,,Sinds 2014 zijn we met een regionale duurzaamheids doelstelling bezig: we willen elk jaar het energieverbruik met 1,5% verlagen. Het gas, licht en waterverbruik. Na twee jaar van reductie zitten we op ongeveer 2%. We werken volgens de Trias Energetica: als eerste reduceren we zo veel mogelijk energie, de energie die overblijft willen we zo goed mogelijk verduurzamen en als laatste willen wij de fossiele brandstoffen zo efficiënt mogelijk inzetten. Dit kan door technische maatregelen en gedragsmaatregelen. Sinds 2015 worden bedrijven met meer dan 250 man personeel geacht elke vier jaar een energiebesparingsplan op te stellen. Wij doen dat middels de Milieuthermometer Zorg. Dat is een keurmerk en meetinstrument met een grote lijst van maatregelen. Wij voldoen al aan 60% van de 48 verplichte maatregelen. De komende jaren werken we aan het resterende percentage.'

Bij duurzaamheid en MVO gaat het om bewustwording en gedrag in de praktijk. Hoe kan je medewerkers, cliënten en verwanten op het gebied van kennis en gedrag inspireren? Janssens: ,,Door te laten zien wat je doet en de mensen erbij te betrekken. In Emmeloord zijn we gestart met een energiespel bij onze cliënten. In een gebouw met twintig appartementen hebben we een vaste periode het verbruik van de zelfstandig wonende cliënten in kaart gebracht. Door mee te doen aan het spel hebben de cliënten tijdens de winterperiode in vier maanden tijd meer dan 1.200 euro bespaard op gas en elektra. Deze cliënten met een licht verstandelijke beperking werkten zeer gemotiveerd mee aan die besparingen. Door de metingen kregen we inzicht in het gedrag. Een bewoner zette netjes de thermostaat laag als hij zijn appartement verliet. 's Nachts bleef het verbruik echter hoog. Het bleek dat hij vergat om de thermostaat lager te zetten als hij naar bed ging. Rekening houdend met het profiel van de cliënt helpen we dan bij gedragsverandering. Dat kan een briefje bij het bed zijn of het installeren van een 'slimme' thermostaat.

Sinds 2016 rijdt een Ecobus met voorlichtingsmateriaal langs al onze woningen, dagbestedingen en kantoren. Via een educatief pakket 'Het milieu en ik' maken cliënten aan de hand van opdrachtkaarten kennis met de begrippen duurzaamheid en milieu. Spelenderwijs raken cliënten bekend met energiegebruik, voeding, afval en recycling."

Wat zijn de ambities van 's Heeren Loo op het gebied van duurzaamheid en MVO? Hiddenga: ,,Bij OnuitPuttenlijk Duurzaam zou het mooi als door samenwerking van deelnemende partijen in ieder geval één cliënt geholpen kan worden aan een dagbestedingsplek, een vrijwilligersplek of, mooier nog, aan een betaalde baan." Janssens vult aan: ,,Met de Milieuthermometer willen we voor eind 2019 met alle regio's het bronzen certificaat behalen. En jaarlijks 1,5% energie blijven besparen en landelijk willen we minimaal 10% van onze energie verduurzamen door het zelf op te wekken."

Wat doet u zelf aan duurzaamheid en welke tips heeft u voor uw medeburgers? Hiddenga: ,,Het financiële aspect van besparen is mijn drijfveer. Verder heb ik een tip aan mijn puber: gebruik de zandloper om korter te douchen." Janssens: ,,Thuis meten wij ons energieverbruik en gebruiken we 100% groene stroom. Ik reis veel met het openbaar vervoer en ik eet niet elke dag meer vlees. Een mens maakt ongeveer honderd keuzes per dag. Als we daarvan één keuze per dag duurzamer laten zijn heeft dat in een heel leven een grote impact."