• Archief BDUmedia

'Westelijke rondweg Nunspeet niet haalbaar'

NUNSPEET Een westelijke rondweg om Nunspeet lijkt volgens het college niet haalbaar. Alhoewel de aanleg hiervan gunstige effecten zou hebben op de verkeersafwikkeling op en rond het Stationsplein, blijkt de realisatie van een westelijke rondweg zeer moeizaam en kostbaar. Met name de doorsnijding van het Natura2000-gebied lijkt voor alle onderzochte varianten een te groot obstakel vanwege de nadelige effecten op de natuurwetgeving.

Het college gaat de gemeenteraad daarom voorstellen af te zien van de aanleg van de westelijke rondweg. Wanneer de raad hiermee instemt is de volgende stap dat er onderzoek gedaan wordt naar duurzame en toekomstbestendige maatregelen om de verkeers-, verblijfs- en ruimtelijke kwaliteit van de stationsomgeving te verbeteren.

Verantwoordelijk wethouder Marije Storteboom is blij dat er nu duidelijkheid is over de haalbaarheid van de westelijke rondweg: ,,Het geeft ruimte om met de ontwikkeling van de stationsomgeving nu stappen te zetten voor een goede veilige verkeersafwikkeling zonder rekening te hoeven houden met mogelijke toekomstige effecten van een westelijke rondweg. En dat zorgt voor minder vertraging in het proces om te komen tot een optimale verkeerssituatie bij de entree van Nunspeet" aldus de wethouder.