• Stefan Rozendaal is de nieuwe voorzitter van de Bedrijvenkring Putten.

    Arjan Glas

Ambitie en groei bij Bedrijvenkring Putten

PUTTEN De Bedrijvenkring Putten wil lokale ondernemers verbinden en bruggen slaan tussen politiek, onderwijs en bedrijfsleven. Een interview met de nieuwe voorzitter Stefan Rozendaal, opvolger van Alex Meiling.

Arjan Glas

De geboren en getogen Puttenaar Stefan Rozendaal heeft zich na twintig jaar weer in Putten gevestigd in de boerderij waar hij opgroeide aan de Vanenburgerallee. Na een carrière in het bankwezen en het vastgoed was Rozendaal zeventien jaar mede-eigenaar van een makelaarsgroep in Utrecht. Sinds zijn komst naar Putten is hij samen met zijn vrouw Iris onder de naam I&S Vastgoed weer actief in het vastgoed. Daarnaast richten zij hun aandacht aan de opstart van een paardenfokkerij. Nog maar net lid van de Bedrijvenkring Putten heeft sinds de laatste algemene ledenvergadering de voorzittershamer overgenomen van Alex Meiling. ,,Als voorzitter van de BKP leer ik de gemeenschap en het bedrijfsleven weer goed kennen", vertelt Roozendaal. ,,Putten heeft mijn hart; het is een mooi dorp op een mooie plek. Van deze functie kan ik veel leren. De samenleving is in ontwikkeling, op deze manier kan ik mee ontwikkelen. Ik heb een hekel aan stil staan."

][Het nieuwe college van B&W bestaat uit dezelfde partijen als het vorige college. Wat verwacht de BKP van dit nieuwe bestuur?

,,Onze vereniging heeft goed contact met de gemeente. Wij zijn positief kritisch op alles wat op bedrijfseconomisch vlak met Putten te maken heeft. Dat in het coalitieakkoord slechts een alinea gewijd is aan economische ontwikkeling vindt de Bedrijvenkring te weinig. Wij missen de ambitie en groei in het verhaal. Dat brengen wij continu onder de aandacht bij het gemeentebestuur.''

,,De afgelopen jaren heeft de gemeente de boot gemist met het ontwikkelen van bedrijvigheid. De woningbehoefte wordt nu wel opgepikt, maar de uitbreiding en het onderhoud van bedrijventerreinen loopt nog achter terwijl hier wel een behoefte ligt bij de Puttense bedrijven. Wij stellen onze expertise beschikbaar aan de gemeente om met een goed onderbouwd plan voor uitbreiding van de bedrijventerreinen naar de provincie te gaan. Een goed onderzoek met een goede onderbouwing vindt altijd wel een luisterend oor bij de provincie. Als je dat professioneel doet zijn er wel mogelijkheden."

][Wat zijn de ambities van de Bedrijvenkring Putten?

,,In mijn visie op de ontwikkeling van bedrijvigheid in Putten en de daaraan gerelateerde doelen dient mijn inziens als eerste 'groei' nagestreefd te worden. Stilstand is wat mij betreft achteruitgang. Momenteel verhuizen er te veel Puttense bedrijven naar omliggende plaatsen omdat er geen passende huisvesting gevonden kan worden binnen de gemeente. Dit kan niet de bedoeling zijn van een gemeente waarin voldoende arbeidspotentieel voor de lokale bevolking aanwezig dient te zijn. Wat mij betreft moet er op de behoefte van de bedrijven ingespeeld worden door uitbreiding van de bedrijfsterreinen op logistiek goed bereikbare locaties.

Daarnaast moeten de bestaande bedrijfsterreinen een vitale uitstraling behouden. Hiermee ontstaat er een win-winsituatie. Natuurlijk begrijp ik goed dat in de wetgeving op ruimtelijke ordeningsgebied niet alles direct binnen handbereik ligt. Echter met het bewandelen van de juiste route, voldoende dossierkennis en samenwerken is er veel mogelijk."

][Wat zijn de prioriteiten bij de Bedrijvenkring Putten?

,,We willen de dingen die we doen goed doen en goed afronden. Er zijn nu veel overlegstructuren, soms zie je door de bomen het bos niet meer. Een goede focus is daarom belangrijk. De belangrijkste items wil ik goed oppakken. Ter versterking van de Veluwe wil ik contact zoeken met Bedrijvenkringen uit de omliggende gemeenten.''

,,Samen met de gemeente, recreatie en WCP ontwikkelen we een nieuw Business Event voor volgend jaar. We willen dit een nieuw impuls geven. In algemene zin gaat het mij er om de boel in balans te houden als het gaat om bedrijvigheid en wonen en waken voor een leegloop van bedrijven. Een proactieve houding is nu echt nodig. In het verleden zijn we te afwachtend geweest."