• Bedrijvenkring Putten

Bedrijvenkring Putten wil op zoek naar nieuwe bedrijventerreinen

PUTTEN de Bedrijvenkring Putten (BKP) heeft dinsdag 1 november aan de ondernemers de uitkomst gepresenteerd van de peiling naar de behoefte voor extra bedrijfsruimte. Aan deze peiling, die in september gehouden is, hebben 92 van de 250 aangeschreven ondernemers meegedaan. De ondernemers zijn gevestigd op de bedrijventerreinen Ambachtstraat, Hoge Eng

en Keizerswoert en geven met een respons van 35 p[rocent volgens de bedrijvenkring een mooi resultaat.

Het eerste exemplaar van het rapport werd op 1 november uitgereikt aan de wethouder economische zaken, de heer R. Koekkoek. De belangrijkste conclusies uit het rapport zijn dat acht respondenten binnen vijf jaar 15.000 vierkante meter extra bedrijfsruimte nodig hebben om de groei van hun bedrijf op te vangen; dat daarnaast achttien ondernemers aangeven dat zij extra bedrijfsruimte nodig hebben of denken nodig te hebben; dat het opvallend is dat ruim 85 procent van de respondenten aangeeft met hun bedrijf per se in Putten te willen blijven en 60 procent van de deelnemers al langer dan 25 jaar in Putten gevestigd zijn.

Naar aanleiding van de uitkomst van de gehouden peiling wil de Bedrijvenkring Putten samen met de gemeente in een werkgroep aan de slag om op zoek te gaan naar nieuwe bedrijventerreinen in Putten. De gemeente zou nog 3,5 hectare bedrijventerrein mogen invullen binnen de gemeentelijke plangrenzen. Daarnaast wil de Bedrijvenkring Putten samen met de gemeente de leegstand op Keizerswoert aanpakken.

,,Gezien de duidelijke voorkeur van bedrijven om in Putten te blijven, dient bij de verdere uitwerking van oplossingsvoorstellen het behoud en de uitbreiding van arbeidsplaatsen centraal te staan."