• Feesten dragen in belangrijke mate bij aan het bezoek van het centrum van Putten.

    Foto Henk Hutten
  • Feesten dragen in belangrijke mate bij aan het bezoek van het centrum van Putten.

    Henk Hutten

Centrum Putten wordt 'kleiner'

PUTTEN Het kernwinkelgebied van Putten moet in omvang worden teruggebracht. Dit gezien de ontwikkelingen binnen de detailhandel waardoor minder winkelruimte is benodigd.

Wijnand Kooijmans

De Kerkstraat blijft tot het winkelgebied behoren vanaf de kruising met de Dorpsstraat tot en met de kruising met de Achterstraat/Garderenseweg. Verder de (Verlengde) Dorpsstraat vanaf de kruising met de Klaas Bosstraat tot aan de kruising met de Voorthuizerstraat/Harderwijkerweg en de zuidzijde van het Kerkplein.

 

GRATIS Uit advies van het adviesbureau voor het midden- en kleinbedrijf Reva blijkt dat Putten voor winkelend publiek aantrekkelijk is, omdat het centrum goed met de auto bereikbaar is en er voldoende gratis parkeerterreinen in en nabij het centrum aanwezig zijn. Met de meeste supermarkten aan de randen van het kernwinkelgebied is de consument in staat om de dagelijkse boodschappen snel in te slaan en is een combinatie met de voorzieningen in het kernwinkelgebied eveneens mogelijk. Vooral de modezaken zijn relatief sterk aanwezig en trekken ook klanten vanuit de regio aan. Dat geldt ook voor de weekmarkt die is uitgegroeid tot een begrip in de regio.

 

ROMMELIG Maar er zijn ook minder sterke kanten. De inrichting van het centrum oogt rommelig door gebruik van diverse materialen. Er is sprake van achterstallig onderhoud. Dat laatste geldt ook voor de nodige panden in het centrum. Hoewel de leegstand relatief laag is zijn enkele, inmiddels al structureel leegstaande panden, prominent aanwezig in het straatbeeld. 

 

Leegstand heeft volgens Reva de neiging meer leegstand uit te lokken. Dit wordt een reële bedreiging genoemd. Omzetverlies, in combinatie met de aanwezigheid van relatief veel zelfstandige ondernemers, zorgt dat veel ondernemers hun reserves hebben moeten aanspreken. Hierdoor zijn mogelijk investeringen aan de panden achterwege gebleven. Hierdoor dreigt, zo komt Reva tot de conclusie, de concurrentiepositie van Putten in gevaar te komen. Vooral omdat in de nabijgelegen concurrerende winkelgebieden, zoals bijvoorbeeld Ermelo en Nijkerk, wel de nodige investeringen zijn gedaan.

Aanbeveling is dat het modisch aanbod verder moet worden versterkt in combinatie met een verdere concentratie en breder aanbod van de horeca. Hierdoor moeten mensen langer in het centrum blijven en wordt daarmee het bedrag dat wordt besteed verhoogd. De verwachting is dat het totale winkelbestand hiervan kan mee profiteren. De kwaliteit van de panden moet worden verbeterd en de langdurige leegstand van panden bestreden. Een herbestemming van panden wordt door de gemeente ondersteund.

 

AUTOVRIJ Het kernwinkelgebied moet zo veel mogelijk autovrij worden. Fietsen moet wel toegestaan blijven. In de zogenoemde secundaire winkelgebieden moeten winkels komen, waar auto's wel kunnen komen, zoals bijvoorbeeld slijterijen, dierbenodigdheden, bloemen en planten, elektronica etc. Parkeren moet gratis blijven.