• Wijnand Kooijmans

Geen kringloopwinkel in voormalige meubelfabriek

PUTTEN In het voormalige bedrijfspand van meubelfabriek Aldenkamp aan de Industrieweg 10 in Putten mag geen kringloopwinkel worden gevestigd. Een aanvraag hiertoe is door het college afgewezen.

Wijnand Kooijmans

De vestiging is in strijd met het bestemmingsplan 'Bedrijventerrein Keizerswoert.' Het college van burgemeester en wethouders geeft aan de vestiging van een kringloopwinkel een sympathiek initiatief te vinden, waaraan men graag medewerking had willen verlenen. Er zijn, voor het college, echter redenen waarom men vindt dat de vestiging van een kringloopwinkel op Keizerswoert een ongewenste ontwikkeling is.

Keizerswoert is een bedrijventerrein voor bedrijven in de zwaardere milieucategorieën. Daaraan wordt voorlopig ook niet getornd. Niet-industriële vormen van bedrijvigheid moeten in dat kader zo veel mogelijk worden geweerd. Een kringloopwinkel heeft, zo geeft het college aan, bovendien een verkeers- en publiek aantrekkende werking. Dat kan gevolgen hebben voor de bedrijfsvoering van omliggende bedrijven voor nu en in de toekomst.

Vestiging van een winkel op een bedrijventerrein, ook een kringloopwinkel, is in strijd met het beleid van het college om winkels zo veel mogelijk te concentreren in het winkelcentrum van Putten. De aanvrager kan nog wel een formele aanvraag om af te wijken van het bestemmingsplan eventueel indienen bij de raad.