• Een nerts.

    Archief BDU Media

Kansen voor nertsenbedrijven die stoppen

PUTTEN Voor nertsenbedrijven die stoppen, gaat binnen de gemeente Putten het reguliere functieveranderingsbeleid gelden. In totaal zijn er nu nog twaalf locaties waar nertsen worden of werden gehouden.

Wijnand Kooijmans

In 2013 is de Wet verbod pelsdierhouderij ingegaan. In deze landelijke wet staat dat pelsdierhouders tot 1 januari 2024 – zij het onder voorwaarden – door mogen gaan met hun bedrijf. Vanaf dat jaar mogen er in Nederland geen pelsdierhouderijen meer zijn.

Dat heeft één van de betreffende ondernemers ertoe gebracht aan het college de vraag voor te leggen wat de mogelijkheden zijn op zijn bedrijven wanneer hier geen nertsen meer mogen worden gehouden. Per locatie is in het functieveranderingsbeleid per locatie aangegeven aan wat passende en niet-passende functies worden gevonden.

In het reguliere functieveranderingsbeleid is opgenomen dat voor (ouderwetse, lage) nertsensheds (open stallen) een hogere sloopeis geldt. Drie vierkante meter van dergelijke bebouwing staat gelijk aan een vierkante meter reguliere sloopmeter. Het college wil hieraan vasthouden. Opgemerkt wordt dat een aantal nertsenbedrijven deze kleine sheds niet meer heeft; er zijn nieuwe grotere stallen gebouwd.

UITLEGBAAR Met het vastgestelde beleid wil het college nertsenbedrijven mogelijkheden maar ook duidelijkheid geven wat hun mogelijkheden zijn wanneer het bedrijf moet worden beëindigd. Maar ook een eerlijk beleid formuleren, dat uitlegbaar is naar andere agrariërs toe.

Het college wijst erop dat de wet is vastgesteld door de Rijksoverheid. Hierover zijn juridische procedures gevoerd en door het Rijk is een compensatieregeling opgesteld. Dat gaat geheel buiten de gemeente Putten om. In het kader van het Manifest van Salentein worden binnenkort brieven aan alle agrariërs gestuurd over de mogelijkheid van coaching. Nertsenbedrijven worden daarin ook van informatie voorzien over de regels van de gemeente.