• De plek waar het nieuwe restaurant moet komen.

    Wijnand Kooijmans

Nieuw restaurant op Nulde

PUTTEN KS en VandenBrink Retail Holland mogen een restaurant bouwen op Strand Nulde. Het Puttense college van burgemeester en wethouders vraagt de gemeenteraad hieraan de benodigde medewerking te verlenen.

Wijnand Kooijmans

 

Het gebouw gaat uit twee verdiepingen bestaan en een terras. Ook wordt voorzien in de aanleg van een dakterras van 230 vierkante meter. De eerste plannen voor de bouw van een restaurant zijn al bij de gemeente ingediend in 2010. Het ging toen om een principeverzoek een fast-foodrestaurant te mogen bouwen. Daaraan werd medewerking toegezegd maar vervolgens ging het plan voor jaren de ijskast in. Tot aan de vaststelling van de gebiedsvisie Strand Nulde 2015. De initiatiefnemers hebben contact opgenomen met de gemeente om te komen tot een ruimtelijk acceptabel en haalbaar plan. Als eerste is hiervoor een bijeenkomst gehouden met de omliggende ondernemers en bewoners.

 

IMPULS Insteek van de gemeente was dat het restaurant mogelijkheden bood voor meer onderlinge samenhang om zo de uitstraling van het gehele gebied Nulde een impuls te geven. In de praktijk bleek dit echter niet haalbaar. Dat maakt dat de uiteindelijke aanvraag zich uitsluitend richt op het nieuw te bouwen restaurant en omliggende terrein.

Het restaurant wordt gebouwd in het centrale deel van Nulde en ligt tussen de bestaande jachthaven, tankstation, hotel Postillion en de Strandboulevard in. Gekozen is voor een dynamisch gebouw dat onder meer door te gebruiken materiaal en kleurkeuze beter in de omgeving wordt ingepast. Tevens wordt gekozen voor veel glas.

 

WATER Het restaurant is straks zichtbaar vanaf zowel het water als het land. Hierdoor wordt het pand bepalend voor de beleving van het centrale deel van Strand Nulde. Het restaurant wordt zo veel mogelijk tegen het water aan gerealiseerd. Dit maakt dat de oorspronkelijke toegang naar het terrein van Postillion is komen te vervallen.

Het restaurant krijgt een bouwhoogte van ongeveer 7,5 meter en een totale oppervlakte van rond de 920 vierkante meter. Gekeken is naar de aanwezigheid van risicobronnen in de directe omgeving. Dat betreft het lpg-tankstation op Strand Nulde, de spoorlijn Amersfoort-Zwolle en rijksweg A28. Dat behoeft de bouw niet in de weg te staan. Volgens de brandweer zijn er voldoende mogelijkheden om, in een geval van calamiteit, een tweede ontsluiting van het parkeerterrein van hotel Postillion te realiseren.

 

INGANG Het restaurant wordt via een aparte ingang straks toegankelijk vanaf de Strandboulevard. De uitgang van het parkeerterrein sluit aan op de bestaande zijweg van de Strandboulevard nabij het bestaande tankstation en de ingang van de jachthaven, zodat het verkeer elkaar niet hindert. Nabij het restaurant worden 111 parkeerplaatsen aangelegd. Hiernaast worden parkeerplaatsen gereserveerd op het bestaande parkeerterrein van strand Korte Roeijen. Door de initiatiefnemers is hierover al een overeenkomst gesloten met Leisureland. Gedacht wordt aan het laten parkeren van het personeel.