• Regio Noord Veluwe
  • Noord-Veluwse ondernemers denken mee over creatieve en innovatieve oplossingen voor fileprobleem A28.

    MY EVERTS

Ondernemers denken mee over aanpak knelpunt A28

PUTTEN Voor de economische ontwikkeling van de Noord-Veluwe (en ook de rest van Noordoost-Nederland) is een goede bereikbaarheid cruciaal. Maar door het toenemende fileprobleem op de A28 staan de ontwikkelingskansen van de ruime regio én het positieve vestigingsklimaat van de Noord-Veluwe op het spel, vinden de Regio Noord-Veluwe, VNO-NCW Midden, NVOO en De Diamant van Midden-Nederland. Overheden en ondernemers slaan de handen ineen om de regionale economie blijvend gezond te houden.

De A28 zal steeds vaker een knelpunt worden. Dit blijkt uit de Nationale Markt- en Capaciteitsanalyse 2017 die recent gepubliceerd is door de Rijksoverheid. In opdracht van de provincies Gelderland en Overijssel voert Buck Consultants International (BCI) nu een verdiepend onderzoek uit naar het economische (bovenregionale) belang van de A28.

Om BCI informatie te geven vanuit de praktijk, organiseerden VNO-NCW Midden en het Noord-Veluws Ondernemers Overleg de ondernemersbijeenkomst 'A28 knelpunt: actie!'. Diverse ondernemers van (transport-) bedrijven uit de regio deelden hun ervaringen met de onderzoekers van BCI. De bijeenkomst vond plaats op 13 juli bij YOOLZ Harderwijk, onder de vlag van De Diamant van Midden-Nederland (kennis- en netwerkplatform van ondernemers, onderwijsinstellingen en lokale overheden).

MEER ONDERZOEK Eén van de belangrijkste conclusies uit het open gesprek is dat er geen simpele oplossing is voor het fileprobleem. Het probleem dat de regio ervaart, lijkt voor een belangrijk deel veroorzaakt te worden door ontwikkelingen elders. Daarnaast variëren de A28-gebruikers van mensen die voor korte afstanden de snelweg pakken tot aan internationale chauffeurs, voor wie de A28 de belangrijkste route richting de Randstad en het noorden is.

Pas als er een heldere analyse op tafel ligt, kan er nagedacht worden over slimme en gerichte oplossingen, was de uitkomst van het overleg. De ondernemers benadrukken het belang om nog concreter inzicht te verkrijgen over vragen als: Wie maken er precies gebruik van de A28? Hoe zien de routes van deze mensen er uit? Hebben zij alternatieven qua routes en type vervoer? Hoe kan het gebruik van deze alternatieven aantrekkelijker gemaakt worden? Wat voor invloed hebben ontwikkelingen als de uitbreiding van Lelystad Airport op het verkeer op de A28?

Uit het recente onderzoeksrapport De kracht van Oost-NL blijkt volgens de Diamant van Midden Nederland dat de regio Noord-Veluwe fors bijdraagt aan het Bruto Nationaal Product. Een blijvend gezonde regionale economie is dus ook op grotere schaal van belang. Gert van den Berg, wethouder in Nunspeet en regionaal portefeuillehouder Verkeer en Vervoer, benadrukt het belang om als regio samen op te trekken om de A28 op de kaart te houden in Den Haag en Brussel: ,,Als overheid en bedrijfsleven moeten we daarom één helder geluid laten horen over de kansen die onze regio biedt wanneer wij goed bereikbaar zijn en aantrekkelijk zijn voor bedrijven om zich hier te vestigen."

VERVOLG Op 23 augustus presenteert BCI de uitkomsten van het onderzoek naar de economische betekenis van de A28. Dit gebeurt tijdens een bestuurlijke bijeenkomst voor het Rijk/Rijkswaterstaat, provincies, gemeenten en bedrijfsleven van Amersfoort tot Hoogeveen. De betrokken bestuurders zullen tijdens de bijeenkomst werken aan een eerste voorstel om het knelpunt A28 gezamenlijk aan te pakken met het oog op de toekomst.