• Bedrijvenkring Putten

Partnerschap Bedrijvenkring Putten met MKB-Midden/VNO-NCW Midden

PUTTEN Bedrijvenkring Putten en MKB-Midden/VNO-NCW Midden gaan intensiever samenwerken om een sterker ondernemersgeluid te laten horen in de gemeente Putten. Dat doen ze door middel van een samenwerkingsovereenkomst die op dinsdag 12 december al is ondertekend.

Alex Meiling, voorzitter Bedrijvenkring Putten: ,,Ondernemers in Putten zijn goed georganiseerd binnen de bedrijvenkring Putten. Naast lokale samenwerking is regionale- en provinciale samenwerking voor ondernemers(verenigingen) ook steeds belangrijker in deze tijd waarin ontwikkelingen elkaar razendsnel opvolgen. Professionele ondersteuning in de lobby is daarbij noodzakelijk. Daarom is bedrijvenkring Putten een partnerschap aangegaan met MKB-Midden/VNO-NCW Midden. Zij zijn sterk in belangenbehartiging voor ondernemers in de regio Noord Veluwe en ze gaan ons ondersteunen in de belangenbehartiging."

Bedrijvenkring Putten organiseert diverse activiteiten zoals netwerkbijeenkomsten, thema bijeenkomsten, bedrijfsbezoeken en de nieuwjaarsreceptie met als doel ondernemende Putten met elkaar te verbinden. Tevens behartigt bedrijvenkring Putten de belangen van ondernemers in de gemeente Putten op onderwerpen die het belang van individuele leden overstijgen en wil zij ondernemers informeren over ontwikkelingen die voor hun relevant zijn. Bedrijvenkring Putten heeft regelmatig overleg met de betrokken wethouder(s) om relevante zaken op economisch gebied in de gemeente Putten te bespreken.

REGIONAAL MKB-Midden en VNO-NCW Midden dragen naast lokale belangenbehartiging ook zorg voor regionale belangenbehartiging van ondernemers in onder andere in de regio Noord Veluwe. Bovendien heeft MKB-Midden/VNO-NCW Midden professionele werknemers in dienst die kennis hebben van belangenbehartiging. Bedrijvenkring Putten wil graag gebruik maken van deze kennis.