• Wijnand Kooijmans

Restaurant Il Patio mag snackbar beginnen

PUTTEN Restaurant Il Patio mag aan de Poststraat 12 ook een cafetaria/snackbar runnen. Het ingediende bezwaarschrift tegen de vergunning hiervoor is door het Puttense college van burgemeester en wethouders ongegrond verklaard.

Wijnand Kooijmans

De bezwaren zijn beoordeeld door de commissie bezwaarschriften van de gemeente Putten. De leden vinden dat de gemeente bevoegd was af te wijken van het bestemmingsplan en dat ook voldoende heeft gemotiveerd. Putten voert een beleid horecagelegenheden zo veel mogelijk te clusteren in een beperkt aantal gebieden. Het pand ligt aan de rand van het winkelcentrum en maakt onderdeel uit van één van de horecaclusters. Daarmee handelt het college evenmin in strijd met de eigen regels.

PARKEREN De commissie vindt dat het parkeren ook de functie van cafetaria/snackbar niet in de weg staat. Er worden geen onoverkomelijke parkeerproblemen voorzien, mede omdat op korte afstand van het restaurant grote parkeerterreinen liggen. Mee telt ook dat de eigenaar het gebouw wil gebruiken en verbouwen, maar dat dit niet leidt tot een groter bouwoppervlak.

De indieners van het bezwaarschrift zijn van mening dat het college ook instemming van de omwonenden nodig heeft. Maar dat wordt niet gedeeld door de commissie. Ook wordt door de bezwaarden aangegeven dat erin en rondom het centrum en in de nabijheid van het restaurant al diverse snackbars en cafetaria's zijn gevestigd. Deze hebben, zo wordt gesteld, al onvoldoende inkomsten en zitten niet te wachten op nog een college. Mede omdat die niets toevoegt aan het huidige brede bestand van de horecaondernemers.

VREZEN Bezwaarden vrezen voor hun concurrentiepositie. Zij hebben het college gevraagd eerst een onderzoek te doen naar de haalbaarheid van een extra snackbar/cafetaria. De leden van de commissie vinden, mede gezien uitspraken van de Raad van State, niet dat de afgegeven vergunning het goed ondernemersklimaat dusdanig schaadt dat dit in strijd is met een goede ruimtelijke ordening.

Ook deelt de commissie niet de vrees dat het verlenen van de vergunning een onaanvaardbare verschraling van het aanbod aan lunchrooms, snackbars en cafétaria's met zich meebrengt. Los van de vraag of deze tot de eerste levensbehoefte moeten worden gerekend. Dat maakt ook dat een extra onderzoek door het college niet noodzakelijk is.

De commissie vindt dat het college op goede gronden heeft besloten de gevraagde vergunning te verlenen. De noodzaak dit besluit te herroepen wordt dan ook niet ingezien. Dit advies is nu door het college overgenomen.