• Wijnand Kooijmans

't Trefpunt en cafetaria Henk Riet verdwijnen


PUTTEN Horecabedrijf 't Trefpunt en cafetaria Henk Riet verdwijnen uit het straatbeeld in Putten. De eigenaren ruilen de panden in voor de bouw van maximaal tien woningen.

Wijnand Kooijmans

Het plan is in eerste instantie goed ontvangen door het Puttense college van burgemeester en wethouders. Maar er moeten wel verdere stappen worden gezet, zoals het opstarten van een procedure voor wijziging van het bestemmingsplan. Daarover heeft de gemeenteraad het laatste woord.

De beiden panden staan aan de Garderenseweg, één van de oudste uitvalswegen van Putten. In het verleden was hier een veelheid aan functies aanwezig, nu wordt er langs deze weg hoofdzakelijk gewoond. Verspreid aan de zuidzijde van de weg bevinden zich nog enkele afwijkende functies zoals de beide horecagelegenheden. Het college vindt het wenselijk dat deze vorm van horeca zich zo veel mogelijk in het centrum van Putten vestigt.

AKKOORD Door de opstelling van het college kunnen de plannen verder worden uitgewerkt. Het gaat om tien woningen waarvan zes in het goedkope segment. Voorwaarde is dat binnen het plangebied voldoende parkeerplaatsen worden aangelegd en dat rekening wordt gehouden met de benodigde waterberging.

Bij de ontsluiting van het gebied moet rekening worden gehouden met de weginrichting van de Garderenseweg. Termijnen worden aan de plannen niet verbonden.