• De aanblik vanaf de Voorthuizerstraat van het bedrijf Ultra Lite vindt het CDA niet passend aan een invalsweg van Putten.

    Wijnand Kooijmans

Ultra Lite mag toch uitbreiden met overdekte wasplaats

PUTTEN Het bedrijf Ultra Lite aan de Voorthuizerstraat mag toch uitbreiden met een overdekte wasplaats. Met alleen een tegenstem van Wij Putten, heeft de gemeenteraad van Putten daartoe besloten. Tevens heeft de meerderheid van de raad een motie aangenomen om te zien hoe aan de verkiezingsborden meer cachet kan worden gegeven.

Wijnand Kooijmans

In de raadscommissie Ruimte leek een meerderheid van de commissie de nodige bezwaren te hebben tegen de uitbreiding van Ultra Lite. Bij de verplaatsing naar de Voorthuizerstraat was het bedrijf te kennen gegeven dat verdere uitbreiding niet meer mogelijk was. Voor de meeste partijen gaf de doorslag dat daarna een omgevingsvisie is vastgesteld voor het gebied rond de Koekamperweg om bedrijven toch enige ruimte te geven. Dat maakt dat een kerstbomenkwekerij verdwijnt om plaats te maken voor een parkeerplaats voor het nabij gevestigde transportbedrijf.

 

VERRASSEND Rien van den Hoek (Wij Putten) noemde het verrassend dat een voorstel van het college van burgemeester en wethouders op tafel lag om de gewenste uitbreiding door het bedrijf toe te staan. Terwijl het bedrijf bij de verhuizing te kennen werd gegeven dat een verdere uitbreiding op deze locatie niet wenselijk werd gevonden. Volgens hem heeft het bedrijf inmiddels een aangrenzend stuk grond aangekocht en zijn daarmee de problemen op te lossen zonder verdere uitbreiding op de huidige locatie. Afspraak is afspraak, zo lichtte Van den Hoek de tegenstem van Wij Putten toe.

Het CDA probeerde via een wijzigingsvoorstel (amendement) nog wel een haag van twee meter hoog langs de voorzijde van het bedrijf af te dwingen. Dit omdat de partij vindt dat het bedrijf niet erg oogt aan de invalsweg van Putten. Maar daarvoor bleek geen meerderheid te vinden.

 

VERKIEZINGSBORDEN Een af en toe licht hilarische discussie werd gevoerd naar aanleiding van een motie van SGP, Gemeentebelangen, ChristenUnie en VVD. Daarin werd het college opgeroepen te onderzoeken op welke wijze verkiezingsborden in de gemeente Putten in de toekomst het best kunnen worden aangekleed. Initiatiefnemer Gerrit van Lagen (SGP) vond het bij de Tweede Kamerverkiezingen maar een rommeltje. Op deze wijze reclame bedrijven zou de gemeente van derden niet tolereren. Terwijl men als gemeente zelf het goede voorbeeld zou moeten geven.

 

KOSTEN Herman Luitjes (Wij Putten) had berekend dat de kosten bij voorgedrukte borden, zoals Harderwijk deze had geplaatst, al snel negenduizend euro zouden gaan kosten. Terwijl aan de borden nu - royaal afgerond - niet meer dan duizend wordt besteed. Hij kwam met het aanbod het verschil te delen en de posters te laten aanplakken door de plakploeg van Wij Putten. Het CDA wilde zelfs gratis aanplakken voor alle partijen. Beide partijen zien niet zo veel in een onderzoek. De motie haalde de eindstreep waardoor het college nu meerdere opties gaat bekijken, maar ook de mogelijkheid heeft de huidige methode overeind te houden, naast voorgedrukte borden of het gezamenlijk plakken op de gemeentewerf.