• Henk Merjenburgh

Winkelgebied wordt autoluw

PUTTEN Voor de herinrichting van het Fontanusplein, Kerkplein en het kernwinkelgebied wordt de gemeenteraad van Putten gevraagd een krediet van 3.725.000 euro beschikbaar te stellen. Hierin is opgenomen de aanpassing van de openbare verlichting en een stimuleringsregeling voor aanpassing van de gevels in het kernwinkelgebied.

Wijnand Kooijmans

In april werd de voorkeur gegeven aan een autovrij kernwinkelgebied in combinatie met een aangepast verkeerscirculatieplan. Het college van b en w komt tot de conclusie dat een volledig autovrij kernwinkelgebied niet is te realiseren. Dit onder meer omdat de woningen in het kernwinkelgebied bereikbaar moeten blijven. Nu wordt gekozen voor een autoluw kernwinkelgebied waarin winkelend publiek voorrang krijgt, de fiets het hele jaar wordt getolereerd en de auto niet. Om dit te realiseren worden venstertijden voorgesteld waarbinnen het laden en lossen moet plaatsvinden.

Uitzonderingen worden gemaakt voor bewoners boven winkels, ondernemers en mindervalide bezoekers in het kernwinkelgebied. Als belangrijk ziet het college een optimale bereikbaarheid en voldoende en gratis parkeervoorzieningen.

De renovatie van het gemeentehuis nadert de voltooiing. Na oplevering van de werkzaamheden en de herdenking dat 75 jaar geleden de razzia plaatsvond wil het college de openbare ruimte voor het gemeentehuis aanpakken. Het geheel moet worden getransformeerd van een parkeerruimte met ruimte voor de weekmarkt naar een plein waarop het prettig is te vertoeven.

Dit wil het college realiseren door als het ware een rode loper te leggen van het gemeentehuis naar het kernwinkelgebied. Het effectieve ruimtegebrek op het plein blijft wel ongeveer gelijk. Dat is onder meer van belang voor de weekmarkt. De huidige fontein wordt verwijderd, hiervoor in de plaats wordt een nieuw waterelement gerealiseerd. Ook komt in deze zone een nieuwe versie van het Puttense hert.

ONTWERP Voor het ontwerp van het nieuwe kunstwerk hebben zich al tientallen kunstenaars gemeld. In het gebied rond de rode loper wordt ook het winnende idee van de jeugdgemeenteraad gerealiseerd. Het gaat om een zitelement met wifi hotspot en een oplaadpunt voor mobiele telefoon in de letters van Putten.

Bij de herinrichting van het Fontanusplein en het Kerkplein worden de bestaande bestrating zo veel mogelijk hergebruikt. Ook wordt het geheel van een sfeervolle verlichting voorzien. De vlaggenmasten die nu op het gemeentehuis staan worden verplaatst naar het plein. Dit voorkomt dat de masten permanent moeten worden aangelicht. De masten worden geplaatst in de entree van het gemeentehuis, zodat ze dan tevens dienst doen als aanrijbeveiliging.

UITGANGSPUNT Uitgangspunt in het geheel is dat het college een eigentijdse maar ook authentiek dorpscentrum wil realiseren. Uit onderzoek blijkt dat daarin de kracht van het centrum van Putten is gelegen.